Airbug

Arbeidsbesparing door verblazen bestrijders

In veel sierteelt- en boomkwekerijgewassen kan het inzetten van biologische bestrijders
tijdrovend zijn. De vernieuwde Airbug van Koppert biedt u nu een oplossing en levert een arbeidsbesparing op van wel 80% ten opzichte van de bestaande inzettechnieken.

Vernieuwde Airbug
De Airbug handverblazer verspreidt roofmijten snel en gelijkmatig. Bij het vernieuwde model zijn allerlei combinaties van natuurlijke vijanden tegen verschillende plagen mogelijk. Deze kunnen in één werkgang worden uitgezet.

De Airbug is alleen geschikt voor situaties waar tussen het gewas gelopen kan worden.
De verblazer bestaat uit een verblaasgedeelte (ventilator), enkele doseerpotten, een mengpot, een draaggordel, twee accu’s en een verstelbare pijp zodat het apparaat ook in hogere gewassen gebruikt kan worden (zie foto’s).

De werking is als volgt:
- De draaiende doseerpot zorgt met de speciale ventilator voor een gelijkmatige uitloop van dragermateriaal met bestrijders.
- De luchtstroom uit de ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal tot een afstand van minimaal 4 meter vanaf de Airbug.
- Het unieke ontwerp zorgt er voor dat de bestrijders geen schade ondervinden van de behandeling.
- Het is mogelijk om mengsels van verschillende bestrijders in één werkgang te verspreiden.
De Airbug wordt geleverd in een handige koffer.

Demonstratie film

Bekijk filmpje verblazers op YouTube

De Airbug is een product van Koppert Biological Systems. De Airbug is gepatenteerd onder patentnummer 1032099.