Categorie: Artikel
Publicatiedatum: september 30, 2022

Macrolophus op het gewenste niveau houden

Onze adviseur:

Macrolophus op het gewenste niveau houden

Al jaren zien we het aantal Macrolophus teruglopen in de maanden juli/augustus/september. Ook nu zien we dit op enkele bedrijven weer gebeuren. Er kunnen diverse oorzaken voor zijn.

Het aantal plaaginsecten is al een aantal weken te laag voor de grote populatie Macrolophus. Er is dan te weinig aanbod van eiwitten, die noodzakelijk zijn voor de ei-afzet. De vrouwtjes zullen bij een eiwit-tekort minder eieren produceren. Vervolgens neemt de nieuwe aanwas van nimfen in de populatie af en dus ook de aantallen per plant. Ook de nimfen hebben eiwitten nodig om te kunnen overleven. Het probleem is vaak dat je hier pas aan denkt op het moment dat de aantallen in het gewas daadwerkelijk hard afgenomen zijn. De plaagdruk (witte vlieg, rupsen enz.) zal dan snel toenemen.

De toenemende plaagdruk betekent ook dat er dan wel weer een groter aanbod aan voedsel (eiwitten) komt waardoor er weer meer eieren afgezet kunnen worden. Maar vaak ontbreekt de tijd om weer een volwaardige populatie op te kunnen bouwen voor het najaar. De dagen worden korter, de temperatuur neemt af. Het is verstandig om, op het moment dat de populatie nog op een goed niveau is, te starten met het bij voeren van Artefeed. Om het niveau van de populatie op hetzelfde niveau te laten voortbestaan is het raadzaam om met een bepaalde frequentie en hoeveelheid per hectare bij te voeren.

Ook is het aanneembaar dat wanneer de populatie op een hoog niveau is geweest en de plaagdruk op een moment te laag is, de weerbaarheid van de Macrolophus achteruitgaat. De kans op sterfte door verhongering of ziektes neemt dan toe.

Entomophtora is ook één van de oorzaken die de populatie flink kan reduceren. Entomphtora is een (parasitaire) schimmel die het insect binnendringt en goed gedijt in een omgeving met een hoog vochtigheidsgehalte van de lucht. De vraag is of de schimmel ook zo snel zou rond zou gaan, wanneer de Macrolophus door het extra bijvoeren een goede weerbaarheid heeft.

Al met al voldoende reden om de populatie goed op pijl te houden door middel van het bijvoeren met Artefeed.

Voor advies op maat kunt u contact opnemen met uw adviseur.