Privacy verklaring Koppert e-mail nieuwsbrieven

Koppert houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond gewasbescherming en/of bestuiving door het sturen van nieuws via e-mail.

Met uw gegevens kunnen we onze informatie, producten en diensten -hetzij direct, hetzij via onze dochters en distributeurs geleverd- zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen. Koppert Biological Systems gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door u verstrekte persoonlijke gegevens.

Het volgende beleid wordt gehanteerd voor de e-mailadressen van onze abonnees:

Er worden geen adressen weggegeven, verkocht, verhuurd of op enige andere wijze beschikbaar gemaakt voor een ander bedrijf. Alle mailings worden gemaakt met technologie die geen adressen aan andere abonnees onthult.

Bij iedere mailing kunnen abonnees zich uitschrijven. Dit verzoek wordt onmiddellijk gehonoreerd.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons een email sturen. Deze kunt u richten aan info(at)koppert.nl t.a.v. de afdeling Marketing.

Koppert behoudt zich het recht voor om haar privacy verklaring aan te passen, mochten omstandigheden, zoals wettelijke aanpassingen, dit noodzakelijk maken. Hierover zullen wij u dan informeren per email.