Plantengroei en weerbaar telen

Bewezen actief

De factoren die van invloed zijn op de weerbaarheid en groeikracht van het gewas worden voortdurend verbeterd in antwoord op de toenemende eisen die klanten stellen. Het juiste klimaat, voldoende licht, een goede waterhuishouding, de juiste voedingsstoffen voor het gewas en geïntegreerde gewasbescherming zijn allemaal voorbeelden van deze positieve invloeden. Met de verdere ontwikkeling van de genoomtechnologie en nieuwe rassen blijft het optimaliseren van de gezondheid en de prestaties van gewassen een fundamentele rol spelen in de duurzame landbouw.

Door de vraag naar hulpbronnen beweegt de sector in de eenentwintigste eeuw steeds meer naar een duurzamere vorm van landbouw. Koppert loopt al 50 jaar voorop bij de ontwikkelingen in biologische gewasbescherming. In nauwe samenwerking met onze partners spannen we ons in om de natuurlijke weerbaarheid van planten te verhogen, strategieën te ontwikkelen voor het beheer van plantenziekten en plagen, en de gewasopbrengst te optimaliseren.

Diverse factoren maken integraal onderdeel uit van deze aanpak, onder andere het creëren en beheren van biodiversiteit in een gezonde wortelzone en het aansturen van assimilaten om de prestaties van planten te beïnvloeden en te stimuleren van akker en kas tot eindgebruiker.

NatuGro optimaliseert de synergetische relatie tussen de plant en zijn omgeving, zowel boven- als ondergronds. Als gewassen weerbaarder en evenwichtiger worden, biedt dat allerlei mogelijkheden. Dit levert tal van langetermijnvoordelen op, zoals een grotere stressbestendigheid, een betere opbrengst en kwaliteit, en minder afhankelijkheid van anorganische middelen om voedingsstoffen en plantenziekten te beheren.

Optimale prestaties van het gewas

In de land- en tuinbouw zijn er altijd uitdagingen waardoor het gewas niet maximaal presteert. Daarbij kan het gaan om onevenwichtigheden in voedingsstoffen van de plant, risico op ziekten en plagen, water- en bodemkwaliteit en in toenemende mate marktgerelateerde en financiële beperkingen.

Koppert richt zich op de relatie tussen de plant en zijn omgeving.

1. Micro-organismen

Optimaliseren van de relatie tussen plantenwortels en de bodem, te beginnen met de rhizosfeer.

Vergroten van de biodiversiteit in de wortelzone met rhizosfeer-inoculanten

  • Fytostimulering/stikstofbinding door de plant
  • Betere oplosbaarheid van mineralen/betere opname van voedingsstoffen door de plant
  • Beheer van plantenziekten en plagen
  • Gezondheid van substraat/bodem
  • Gezonde wortels en vestiging van het gewas

2. Natuurlijke biostimulanten en biologische meststoffen

Onder veranderende omstandigheden en in verschillende ontwikkelingsstadia van het gewas kan het stimuleren van specifieke en bekende natuurlijke reacties in het gewas een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van plantengroei en geïntegreerd gewasbeheer.

De gerichte toepassing van biostimulanten levert de teler een evenwichtig gewas op dat klaar is voor de volgende fase van het ontwikkelproces. Daarbij kan het gaan om de vestiging van het gewas, productie van bloemen en vruchten, oogstkwaliteit en ziektebeheersing.

Producten

Hulp nodig?