Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: oktober 03, 2016

Voldoende bestuiving in donkere perioden

Nu de dagen korter worden, kan de bestuiving teruglopen, vooral als de paden langer zijn dan 130 - 150 meter.

Het plaatsen van enkele nestkasten aan het eind van het teeltpad en boven het gewas is vaak voldoende om problemen te voorkomen. Een plek hoog in het gewas is belangrijk, zo hebben de hommels maximaal profijt van het beschikbare licht; dit kan problemen met de oriëntatie verkleinen.

Ons advies is dan ook om vanaf nu met een interval van twee weken twee tot drie maal één kast per hectare aan het eind van het pad boven het gewas te plaatsen. Uiteraard is het zaak deze extra nestkasten ook op de automatische open- en sluitsystemen aan te sluiten.