Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 31, 2015

Koppert houdt hoge positie in Hillenraad100 vast

Koppert Biological Systems heeft zijn nummer drie-positie in de Hillenraad100 weten vast te houden. Paul Koppert ziet deze notering als een erkenning van het belang van teeltverduurzaming en vernieuwing op dit terrein. "Waar mogelijk willen wij onze klanten ontzorgen."

Koppert Biological Systems is al vele jaren marktleider in de biologische gewasbescherming en de natuurlijke bestuiving. De afgelopen jaren heeft de onderneming het werkterrein echter sterk verbreed.
Het verduurzamen van teeltsystemen is de missie van Koppert, vertaald in de slogan ‘Partners with Nature’ die eind vorig jaar werd geïntroduceerd. Zo biedt het bedrijf ook producten aan die de plant in het wortelmilieu ondersteunen en die het gebruik van kunstmeststoffen kunnen terugdringen waaronder biostimulanten, natuurlijke producten die de gewasgroei, de kwaliteit, de producties en de weerstand bevorderen. Dat dringt de chemische gewasbeschermingsmiddelen terug.

De vernieuwing blijft doorgaan met ontwikkelingen in voor Koppert nieuwe markten als zachtfruit en buitengroenten. Een ander voorbeeld van een diversificatie, zowel op teelt als geografische markt, is het recent geïntroduceerde product Panoramix. De natuurlijke dressing beschermt zaaizaden en geeft jonge kiemplantjes van met name grote, akkerbouwmatige gewassen als tarwe, maïs en soja een extra stimulans. Hogere producties zijn er het gevolg van.

Sterk gegroeid
De afgelopen tien jaar is Koppert sterk gegroeid en heeft haar marktpositie versterkt door het verder oprichten van dochtervestigingen en het aangaan van joint ventures. De onderneming telt nu 1.200 medewerkers, heeft dochterbedrijven in meer dan 25 landen en is aanwezig actief in meer dan 100 landen. De onderneming staat bekend als een internationaal R&D- en kenniscentrum voor duurzaam telen. Henri Oosthoek (links op de foto naast de nummers 1 en 2): “De klant staat hierbij centraal. Meer dan 300 consultants wereldwijd brengen de latente wensen en behoeften van de klant in kaart waarna deze worden vertaald in R&D-projecten.”

Wereldwijd relevant
Paul Koppert: "We houden onze hoge positie in een ranking van 100 zeer vooraanstaande bedrijven waaronder Enza Zaden als hoogste notering en Nature's Pride op nummer twee. Al deze bedrijven vertegenwoordigen de innovatieve Nederlandse high tech glastuinbouw, een sector die wereldwijd relevantie heeft. Onze hoge positie is een eer, maar stimuleert ons ook om naar een nog hogere positie te streven. Hoe? Door waar mogelijk onze klanten te ontzorgen. Wereldwijd."