Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 22, 2021

Bij Koppert is het elke dag Earth Day

earthday.png

Bij Koppert is het elke dag Earth Day

Op 22 april vieren miljoenen mensen over de hele wereld Earth Day, de dag waarop we ons sterk maken voor milieubescherming.

De bijdrage die Koppert levert aan duurzaamheid is duidelijk: wij vinden dat we bij alles wat we doen ervoor moeten zorgen dat de natuur en de mens in gelijke mate van elkaar profiteren. We hebben veel respect voor de natuur. De natuur is slim; veel van onze oplossingen zijn erop gebaseerd. Daarom vinden we ook dat we, als we de grote wereldproblemen willen oplossen, moeten kijken naar zowel de mens als de natuur. We moeten verbonden blijven met de natuur om te weten hoe ze werkt.

Herstel onze planeet

Het thema van Earth Day 2021 is 'Restore Our Planet', oftewel herstel onze planeet. De focus ligt daarbij niet alleen op de impact van de mens op de aarde nu we van een pandemie proberen te herstellen, maar ook op wat we kunnen doen om de aangebrachte schade te herstellen. Bij Koppert kijken we naar de natuur voor oplossingen, gebruiken we groene technologieën en investeren we in innovatieve oplossingen om door middel van voedzame en veilige voeding een langdurig, transformatief effect te kunnen bewerkstelligen.

Groene technologie

Biologische bestrijdingsmiddelen (zoals nuttige insecten, micro-organismen, biostimulanten en feromonen) hebben de weerstand van gewassen op talloze manieren verbeterd, zodat plagen en ziekten nu bijna geen kans meer hebben. Op basis van een holistische aanpak hebben we oplossingen ontwikkeld voor alle relevante elementen van de teelt en bescherming van gewassen. Koppert bevindt zich in de voorhoede van een geheel nieuwe manier van denken over land- en tuinbouw, waarbij klassieke methoden en producten niet langer worden gebruikt en chemie vervangen is door biologie.

Innovatie

Koppert besteedt veel tijd en middelen aan het onderzoeken van de natuur. Onze kracht ligt in het vermogen om kennis om te zetten in praktische oplossingen voor de huidige problemen in de land- en tuinbouw. Interne research en ontwikkelingen zijn vaak een bron gebleken van biologische oplossingen, die vervolgens wereldwijd worden doorgevoerd.

We investeren actief in R&D om innovatieve oplossingen voor plagen en ziekten te ontwikkelen. Onze expertise is een inherent onderdeel geworden van de mondiale kennisbank, die gedeeld wordt met telers, retailers, consumenten en overheden om gezamenlijk tot een duurzamere land- en tuinbouw te komen.

Regeneratieve en duurzame landbouw

Met regeneratieve en duurzame landbouwprocessen gaan we de strijd aan tegen bodemverarming, erosie en grondwatervervuiling. Duurzame methoden verbeteren de biodiversiteit en de kwaliteit van de grond. Ontdek hoe we ons in de praktijk inzetten voor duurzame land- en tuinbouw: telers van over de hele wereld kunnen u vertellen hoe ze met behulp van natuurlijke oplossingen een bijdrage leveren aan het herstel van de aarde. Ga daarvoor naar onze website Resilience Food Stories.