Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 17, 2020

Registratieverlenging voor Trianum-G voor een toenemend aantal gewassen

Trianum.PNG

Om het outdoorportfolio te versterken, is door het Regulatory Affairs-team van Koppert Biological Systems een zogenaamde 'minor use' aanvraag ingediend bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om het huidige etiket van Trianum-G voor witlof (wortels), eenjarige uien, zilveruitjes en augurk voor Fusarium spp., Rhizoctonia spp. en Pythium spp te verlengen. De aanvraag is eind vorige maand goedgekeurd.

Trianum-G (actief Trichoderma harzianum T22) is een granulaatbiofungicide die bodempathogenen de kop indrukt. Deze kan mechanisch worden verspreid over de grond/in de zaaivoor met een korrelstrooier, via het substraat of door plaatsing in het plantgat vóór het verplanten in de uiteindelijke plantsituatie. Trianum-G beschermt planten tegen infectie door bodempathogenen via het wortelgestel. Deze nuttige schimmel presteert goed onder verschillende klimaatomstandigheden. Hij concurreert met plantpathogene schimmels om voedingsstoffen en ruimte en koloniseert de plantenwortels voordat de pathogenen dit kunnen doen.

Frank_Druyff_Consultancy_Koppert_Biological_Systems-28.jpg

Frank Druyff

Frank Druyff, Consultant agri, is enthousiast over dit 'extra hulpmiddel' voor boeren dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen. Trianum-G garandeert een goede start, wat essentieel is voor dit soort gewassen. Zo ontbreekt het de Nederlandse telers van plantuien op dit moment aan een (chemisch) product tegen Fusarium. Productmanager Pieter Oosters voegt toe: “Deze toelating zal onze kennis vergroten over deze specifieke ziekte-gewasproductcombinaties die wereldwijd kunnen worden ingezet. Daarnaast kan het een belangrijke stimulans zijn voor het insturen van vergelijkbare 'minor use' aanvragen in andere landen.”

Aanbevolen voor jou