Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 12, 2023

Willem Ravensberg ontvangt Artemis Award

Willem Ravensberg, voormalig Regulatory & Govermental Affairs specialist bij Koppert en voormalig bestuurslid van Artemis, is vorige week geëerd met de Artemis Award. Hij is de eerste ontvanger van deze award vanwege zijn aanzienlijke inzet voor duurzame landbouw, zowel nationaal als internationaal. De prijs is dan ook naar hem vernoemd.

De Willem Ravensberg Award is een erkenning voor personen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van biologische gewasbescherming en weerbare teeltsystemen. De toekenning van deze award symboliseert niet alleen erkenning voor recente inspanningen, maar vormt tevens waardering voor het algehele levenswerk van de betreffende persoon in deze belangrijke vakgebieden.

De impact van Willem op de verduurzaming van de land- en tuinbouw wordt door Artemis als van onschatbare waarde beschouwd. Willem heeft zich binnen Koppert 40 jaar beziggehouden met onderzoek naar nieuwe natuurlijke vijanden van plagen in gewassen.

Naast zijn wetenschappelijk werk op het gebied van registraties promoveerde hij in Wageningen op de ontwikkeling en registratie van micro-organismen. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol als belangenbehartiger, onder andere als lid van het bestuur van Artemis en als president van de International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA) tussen 2013 en 2018, waar hij nog steeds actief is op andere functies.

“Willem heeft de afgelopen decennia vanuit verschillende rollen een grote bijdrage geleverd aan zowel de ontwikkeling als ook het markttoegankelijk maken van biologische oplossingen. Door zijn functies binnen Koppert te combineren met bestuurlijke activiteiten binnen Artemis en ABIM, heeft hij de impact van zijn werkzaamheden weten te maximaliseren. En kan er oprecht gesteld worden dat hij wereldwijd heeft bijgedragen aan verduurzaming van land- en tuinbouw. Namens de directie van Koppert en al haar medewerkers zijn wij hem zeer erkentelijk." Aldus Koppert Chief Strategic Officer Peter Maes.