Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 29, 2024

Trianum tegen Fusarium

Trianum tegen Fusarium

Paprikatelers willen steeds minder afhankelijk zijn van producten die aantoonbaar residu geven in de te oogsten vruchten. Daarnaast vragen telers om middelen die effectief zijn, langdurig werken en waarbij resistentie niet snel op kan treden. Daarnaast is de druk van Fusarium de afgelopen jaren sterk toegenomen in de paprikateelt, met soms uitval van planten tot gevolg.

Trianum is een biologische fungicidemet sporen van de schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Het is een preventief middel en kan voor de teler als basis gebruikt worden om zijn plant te beschermen en weerbaar te maken tegen ziekten. Bescherming is vooral gericht op bodemziekten zoals Pythium en Fusarium.

Eerdere en recentere onafhankelijke onderzoeken hebben laten zien dat Trianum een goede remming laat zien van Fusarium oxysporum in de teelt van paprika.

Het is niet geheel duidelijk waar deze werking op berust. Mogelijk is dat zowel Mycoparasitisme in de steenwolpot (enzymen van Trianum die de celwand van Fusarium kapot maakt) als geïnduceerde resistentie (het “aanzetten” van afweersysteem van de plant tegen Fusarium binnenrot) een rol spelen. Er is gebleken dat Fusarium zich vooral in de steenwolpot bevindt en dan vooral in de bovenste centimeter.

Plantvitaliteit en opbrengstverhoging

Het weerbaar maken is gericht op een vitale plant die minder gevoelig is voor zowel bodem- als bovengrondse ziekten. Hoe vitaler een plant, des te minder kans dat deze ziek wordt. Ten opzichte van chemische alternatieven is Trianum een product dat levend is en dag en nacht meegroeit op de wortels van de plant. Trianum is een preventief biologisch middel dat integreerbaar is met meeste fungiciden. Trianum geeft een vitaal gezond gewas en geen MRL. Ook is Trianum eenvoudig in gebruik (via druppelsystemen).

Bekijk via deze link de gebruikershandleiding voor Trianum.