Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 26, 2023

Natuurlijke tripsbestrijding in preiteelt met Orius

Natuurlijke tripsbestrijding in preiteelt met Orius

De steeds hetere zomers leiden tot toenemende druk van trips in prei. Naast het steeds smaller wordende pakket aan chemische insecticiden, maakt dit het beheersen van deze plaag een groeiende uitdaging voor veel telers. Telers zijn dan ook meer en meer op zoek naar alternatieve methoden.

Tim Bos, accountmanager Agri; ‘Een aantal jaren geleden zijn we in Spanje gestart met het bestrijden van trips met behulp van Orius, waar we al snel positieve resultaten zagen. Dit leidde ertoe dat we deze aanpak ook in Nederland zijn gaan testen’.

De werking

De Orius roofwants is een natuurlijke bestrijder van Trips en wordt gebruikt in combinatie met bankerplanten, Lobularia, welke aan het begin van het seizoen worden geplant of gezaaid. Het is belangrijk dat Orius vroeg in de teelt wordt uitgezet, zodat de populatie zich kan opbouwen en de bestrijding van trips vanaf het begin effectief is. Bij de inzet van natuurlijke vijanden is het belangrijk om preventief te werk te gaan en plaaginsecten voor te zijn.

Inmiddels hebben we ook in Nederland 3 jaar proeven gedaan, waarbij we goede resultaten hebben gezien. Dit is niet onopgemerkt gebleven. ‘Er zijn verschillende telers die gestart zijn met deze manier van trips bestrijding’ aldus Tim Bos.

De voordelen

Het gebruik van bankerplanten en het uitzetten van Orius is relatief gemakkelijk en vergt slechts twee á drie toepassingen naast het planten van de bankerplanten.
Vervolgens is het een kwestie van monitoren, wat rust biedt en telers in staat stelt zich op andere aspecten van hun bedrijf te richten. Met deze aanpak wordt de werkdruk tijdens het seizoen aanzienlijk verlaagd.

Een bijkomend voordeel is dat de biodiversiteit op een perceel groter wordt, omdat er geen insecticiden meer worden toegepast. Hierdoor worden er meer natuurlijke vijanden aangetrokken, die helpen bij de bestrijding van verschillende plagen.

Bovendien zorgt deze manier van tripsbestrijding voor een verlaagde milieudruk. Denk hierbij aan minder middelen in het oppervlaktewater, maar ook een vermindering in het brandstofgebruik, omdat er minder met machines in het land wordt gereden.

Voorbereid op de toekomst

De chemische middelen die mogen worden toegepast worden steeds beperkter en staan steeds vaker ter discussie. Het is daarom belangrijk goed voorbereid te zijn op de toekomst.
‘Door er nu mee aan de slag te gaan, kun je ook beginnen met een deel van je areaal en heb je tijd om het systeem goed te leren kennen’, aldus Tim Bos.

Momenteel worden er aanvullende proeven uitgevoerd in Duitsland, België, Frankrijk en Polen. Ook hier zien we de veelbelovende resultaten die we in Spanje en Nederland hebben gezien terug.
‘Maar we kijken verder dan dat,’ zegt Tim ‘inmiddels zijn we ook gestart met proeven in andere gewassen, waaronder uien’.

Samen naar duurzame oplossingen in trips bestrijding

Door samen te werken met distributeurs en begeleiding te bieden ondersteunen we telers gedurende het gehele teeltseizoen. Zo zijn we in staat samen trips succesvol te bestrijden.