Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 22, 2020

'Na test hele peenareaal met Trianum-G'

Onze adviseur:

Frank Druyff Consultant agri
wortelveld_jong_gewas_2.jpg

'Na test hele peenareaal met Trianum-G'

Peter van Dorsser test Trianum-G op een klein areaal op zijn bedrijf in Swifterbant en is enthousiast omdat er minder zwarte vlekken te zien zijn. De akkerbouwer gebruikt het biologische gewasbeschermingsmiddel dit jaar bij de volledige wortelteelt. Zeker nu deze teelt het lastig heeft, is het gebruik van Trianum-G slim, stelt teeltadviseur Weimar de Ridder van Profytodsd.

Van Dorsser is een veelzijdige en innovatieve ondernemer. Hij spreidt zijn risico’s als akkerbouwer met op- en overslag, windenergie en loonwerker. In 2019 startte hij een test met peen, omdat hij af wilde van zwarte vlekken, veroorzaakt door schimmels en bodemziektes die ook nog eens de afzet drukten door onverkoopbare producten.

Midden in zijn perceel in de Flevolandse polder zaaide hij op 30 april 2019 een strook peen met Trianum-G en links en rechts een strook peen zonder de biologische plantversterker. Tien keer gedurende het groeiseizoen test hij de peen. Na de oogst op 25 november test hij de wortel nog vier keer in de koeling. Binnenkort maakt hij de balans op. Dat gebeurt na de hoofdspoeling van de kisten. ‘De conclusie is nu al dat de wortel aantoonbaar minder zwarte vlekken heeft. Dat smaakt naar meer. De netto opbrengst weet ik over een aantal weken’, concludeert Van Dorsser.

Zwarte vlekken. Telers van peen hebben er regelmatig mee te maken. En krijgen er hoofdbrekens van, omdat de peen vaak vlekloos en onbeschadigd de bewaring in gaat en bij het uitschuren zwarte vlekken vertoont. Anticiperen is dan niet meer mogelijk.

20200310_110622.jpg

Beschermlaag in wortelzone

De plant weerbaarder maken, luidt het devies van teeltadviseur Weimar de Ridder van Profytodsd in Emmeloord. ‘Zeker na de jongste oogst in het najaar van vorig jaar. Die valt door de natte herfst en muizenvraat tegen. Normaal spoel je uit een kist 700 kilogram peen. Nu zo’n 400 tot 500. En als de peen niet sterk genoeg is, kun je ook nog last krijgen van meeldauw’.

De Ridder werkt al ruim 12 jaar met Trianum-G. ‘Het werd vooral gebruikt in de kas, maar vindt zijn weg nu ook naar de akkerbouw. Het is een gewasbeschermingsmiddel met plantversterkende effecten die van zaadje tot eindresultaat meegroeit met de peen. Hij zorgt voor een beschermlaagje in de wortelzone om bodemziekten als Pythium, Fusarium en Rhizoctonia tegen te houden. Zwarte vlekken zijn niet alleen vervelend omdat de peen onverkoopbaar wordt. De schimmel kan ook wel tot 20 jaar in de grond achterblijven.’

Trianum-G van Koppert Biological Systems is een biologisch fungicide en wordt tijdens het zaaien als korrel toegevoegd aan de granulaatstrooier op de wortelzaaimachine. ‘Wij gebruiken 20 kilogram per hectare en het granulaat gaat met het zaadje gelijktijdig de grond in. In de grond moeten de korrels en de zaadjes naast elkaar liggen, zodat de werking optimaal is’, versimpelt Van Dorsser de zaai- en werkwijze.

Doordat elk peenzaadje met de plantversterker kiemt, krijg je een maximale stand en een homogeen gewas, stelt De Ridder. ‘Nu de prijs van Trianum-G aantrekkelijker geworden is, is dit zeker interessant voor een teelt als die van wortels, maar ook in bladgewassen zoals spinazie waar pythium ook een groot probleem kan zijn. Om concurrerend te blijven voor het buitenland, moeten we zorgen dat de kwaliteit van de peen hoog blijft. De wortel is een duur gewas vanwege apparatuur, transport en opslag en in andere landen maken ze inmiddels ook prima wortels. Een peen vlotter laten groeien met een plantversterker, is dan ook geen gekke gedachte.’

Trianum-G_20kilo.png

Het werkingsmechanisme van Trianum-G volgens Koppert Biological Systems:

  1. Trianum groeit harder op de oppervlakte van de wortels dan andere bodemschimmels. Andere schimmels krijgen geen kans om zich te vestigen op de wortels.
  2. Trianum ontneemt de ziekteverwekkers hun voedselbron. Zo krijgen deze geen kans om zich te ontwikkelen.
  3. Trianum groeit rond het mycelium van de ziekteverwekker. De celwand wordt vernietigd en de ziekteverwekker sterft.
  4. Trianum versterkt het wortelstelsel door de vorming van meer haarwortels, zodat water en nutriënten beter kunnen worden opgenomen. Dit leidt tot een hogere opbrengst en een sterker, uniformer gewas.
  5. Trianum versterkt ook het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen, bijvoorbeeld tegen Botrytis.
  6. Trianum is in staat bepaalde vastgelegde voedingsstoffen opneembaar te maken voor de plant. Sommige elementen, zoals mangaan, zijn essentieel voor de plant om ziekten te weerstaan. Mangaan is belangrijk voor de natuurlijke weerstand van de plant tegen ziekten.

Dit artikel was een publicatie in Akkerwijzer.

Hulp nodig?