Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 22, 2020

Anthura zet alles op alles tegen de luizen

Onze adviseur:

Marjolein van der Knaap-Stolk Consultant sierteelt
Anthura_luisbestrijding_1.jpg

Anthura zet alles op alles tegen de luizen

Peter Vogel en Marjolein van der Knaap. Met een scala aan maatregelen houdt Anthura de kwaliteit en de gezondheid van de af te leveren planten op het hoogst mogelijke niveau.

Afnemers in binnen- en buitenland moeten soms wel dertig weken met de producten van Anthura werken voordat deze naar de eindmarkt gaan. Dat zij een gezond en schoon product geleverd krijgen, is dan ook van groot belang. De bladluisbestrijding wordt moeilijker en krijgt van Anthura op het moment extra veel aandacht.

"We zien dat het harder moet met de biologie, we willen de vooruitgang versnellen." Dat zegt Peter Vogel. Bij veredelingsbedrijf Anthura in Bleiswijk is hij als hoofd teelt samen met twee teeltspecialisten verantwoordelijk voor de planten op de productielocatie van Anthuriums aan de Cyclamenweg.

Het moet sneller, en dat is niet alleen omdat de overheid voortdurend chemische middelen uit de markt neemt en het gebruik van de nog beschikbare producten aan almaar strengere restricties onderwerpt. Het zijn vooral de bovenwettelijke maatregelen die de retailketens hun leveranciers opleggen.

"En die zijn niet bepaald uniform", vertelt Peter. "De één wil de ene werkzame stof niet meer aantreffen, de ander verbiedt het gebruik van een andere. Via de handel en onze directe afnemers komen al die wisselende eisen ook bij ons terecht. Het maakt de gewasbescherming complexer."

Anthura_luisbestrijding_3.jpg

Vroeg aan de slag met Aphiscout

Dat laatste is bepaald ook het geval als het gaat om de bladluisbestrijding. Samen met consultant Marjolein van der Knaap steekt Anthura momenteel veel energie in een aanpak die in één van de afdelingen plaatsvindt. In de betreffende afdeling - van 1,4 hectare - is de potmaat groter en staan de planten langer dan gemiddeld.

Anthura streeft ernaar om dit seizoen in deze afdeling geen chemie in te zetten en begint heel vroeg met de introductie van bestrijders. "We zijn in week 5 gestart met Aphiscout in een dosering van een halve sluipwesp per vierkante meter, met elke twee weken een herintroductie. De vijf bestrijders in Aphiscout moeten de luizen zo lang mogelijk onder controle zien te houden. Bij ons gaat het om de groene en de rode perzikluis, de katoenluis en de zwarte bonenluis."

Een ambitieuze doelstelling

Maar zodra een bepaalde luissoort zich sterker gaat ontwikkelen, zet Anthura ook een specialistische bestrijder in. Normaal gesproken is dat Aphipar of Ervipar. De onderneming houdt Aphidend en Chrysopa achter de hand om eventuele haarden aan te pakken en op te ruimen.

"Op deze manier willen we zo ver mogelijk komen, maar het is spannend", aldus Peter. "We hopen dat het in deze afdeling lukt. Maar gaat het dan ook lukken in de andere afdelingen waar kleiner plantmateriaal staat en waar meer bewegingen zijn en de kans op versleping groter is? Het succes is niet automatisch gegarandeerd."

Niettemin hopen Peter Vogel en Marjolein van der Knaap dat zij aan het einde van 2020 kunnen constateren dat de aanpak succes heeft gebracht. Peter: "Dat wil zeggen: dat wij geen chemische middelen tegen de luizen nodig hebben gehad. Jazeker, dat is ambitieus, maar we moeten vooruit met de biologie, het moet nu echt sneller gaan."

Anthura_luisbestrijding_2.jpg

Serieuze uitdagingen

De kas waarin Anthura de luisbestrijding onderzoekt. Aphiscout is de standaardbestrijder, Aphipar en Ervipar gaan uitbraken van specifieke luissoorten te lijf.

De Bleiswijkse onderneming zoekt op veel manieren naar verduurzaming van de Anthuriumteelt. Zo wordt er elke week intensief gescout en gebeurt dat óók in de afleverafdeling, waar het in feite een vorm van uitgangscontrole is. "Een aantal van onze afnemers moeten nog ruim dertig weken werken met ons product. Het product moet daarom helemaal schoon zijn. Planten die toch aangetast blijken te zijn, door welk plaaginsect of hoe klein dan ook, vissen we eruit en gooien we weg." En planten die de kas hebben verlaten komen daar in principe niet meer terug om besmetting vanuit de afleverruimte naar de kas te voorkomen.

De veredelingsafdeling van Anthura gebruikt bestrijders en natuurlijk kijken de veredelaars nadrukkelijk ook naar de plaaggevoeligheid van de rassen-in-ontwikkeling.

"Met behulp van plantsapanalyses proberen we bovendien de verbanden tussen enerzijds de voeding en anderzijds weerbaarheid, groei, plantkwaliteit en plaagaantasting in de Anthuriums bloot te leggen. We doen er dus alles aan en dat wíllen we ook: de markt tolereert vrijwel niets meer en dat stelt ons en onze afnemers voor serieuze uitdagingen. Die moet je aanpakken."

Hulp nodig?