Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juli 08, 2019

Aanpak trips in kasasperge

Onze adviseur:

Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis on a leaf Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis on a leaf

In de teelt van kasasperge is trips een groot probleem. Bij de aantasting wordt het gewas eerst grijs en daarna sterft het af. De schade komt voor op de groene uitlopers nadat er gestopt is met oogsten. De oogst van de asperges is tot begin april. De trips geeft schade in de maanden mei , juni en juli. Vanaf augustus neemt de aantasting weer af.

De plaag van trips in asperge was voor Klep-Agro in Etten-Leur en Koppert de aanleiding om in 2019 een proef te starten met verschillende behandelingen. Bij een aspergeteler in de buurt van Breda is een proef opgezet met twee behandelingen van tripsroofmijten. In de ene proef werken we met Thripex (Neoseiulus Cucumeris) en de andere met Swirski-Mite, zowel met zakjes als losse roofmijten. In het gewas wat met Swirski behandeld wordt passen we het nieuwe Swirski Ulti-Mite zakje toe. Daarnaast wordt in beide behandelingen de bodemroofmijt Macromite gestrooid over de grond.

Om de resultaten goed te meten vindt er elke week een telling van de aanwezige trips in het gewas plaats. Hopelijk kunnen we in september positieve resultaten van deze bekend maken.

Hulp nodig?