Categorie: Kolom
Publicatiedatum: juli 08, 2019

Goed scouten en communiceren basis voor effectieve plaagbestrijding

Onze adviseur:

Goed scouten en communiceren basis voor effectieve plaagbestrijding

De hygiënemaatregelen op tuinbouwbedrijven worden vandaag de dag steeds strikter gehandhaafd. Dat is logisch, maar maakt het beoordelen van het ziekte- en plaagniveau wel lastiger. Adviseurs kunnen immers niet meer fysiek de kas in, vanwege het risico op de overdracht van virussen, bacteriën et cetera. Dat betekent dat we het scouten dus volledig overlaten aan de verantwoordelijken binnen het bedrijf.

Desondanks willen wij als biologische adviseurs wel graag een zo goed mogelijk inzicht hebben in datgene wat zich in de kas afspeelt. Het wordt daarom steeds belangrijker dat we uniform gaan scouten en communiceren, zodat we daadwerkelijk over het hetzelfde praten en niet denken dat dat het geval is. Het herkennen van ziekten en plagen is hierbij niet het probleem; deze zijn eenvoudig te beoordelen aan de hand van foto’s. Maar als we niet de kas in kunnen, is het wel ingewikkeld om het plaagniveau en het aantal biologische bestrijders dat aanwezig is te bepalen. Om deze reden moeten we dus toe naar een goed, waterdicht en uniform systeem van scouten, waarop we gedegen adviezen kunnen loslaten.Dat is niet eenvoudig. Bij het scouten van witte vlieg, door middel van het tellen van het aantal witte vliegen op de vangplaten, spelen bijvoorbeeld al tal van factoren een rol. Hangt iedereen de vangplaten hetzelfde op? Gebruikt elk bedrijf hetzelfde aantal platen per hectare en worden deze bij iedereen wekelijks geteld? En hoe wordt een haard geïnterpreteerd? Terwijl de ene ondernemer vijf tot tien witte vliegen per plant al behoorlijk veel vindt, wordt de ander daar niet zenuwachtig van. En zo zijn er nog meer subjectieve factoren te noemen.

Belangrijk is daarom dat je als teler, samen met je adviseur, een goed en helder scoutplan opstelt. Dit moet vooral duidelijke regels bevatten voor het vastleggen van een ziekte c.q. plaag. Gebeurt dit correct en eenduidig, dan kan een juist advies worden verstrekt. Kortom: goed scouten en communiceren vormen de basis voor een effectieve plaagbestrijding!

Hulp nodig?