Categorie: Kolom
Publicatiedatum: januari 25, 2016

2016: Jaar van Bodemverbetering!

Na 2015 als Jaar van de Bodem, wordt het nu tijd voor 2016 als Jaar van de Bodemverbetering! Nadat iedereen zijn zegje er wel over gedaan heeft, wordt het m.i. nu tijd om echt iets te doen aan bodemverbetering en daarmee plantversterking.

Klimaatverandering speelt zich vooral bovengronds af en daar is niet veel aan te doen. Daarom moeten we de strijd ondergronds aangaan! De huizen die in Groningen het minst te lijden hebben onder de aardbevingen, zijn die met de beste fundering! Gewassen in goede grond, met een massaal wortelstelsel, kunnen weersextremen beter verdragen!

Het klinkt eigenlijk best logisch en eenvoudig, maar na decennia lang telen op basis van de 3 B's (bemesten, beregenen en bespuiten), valt het voor veel telers niet mee om dat los te laten en te onderkennen dat er 4 veel belangrijkere teeltvoorwaarden zijn, namelijk zuurstof, organische stof, microleven en wortelmassa. Als deze 4 zaken goed voorzien zijn, valt er weinig meer te B'en! Door steeds meer resistenties, beperkingen, milieuproblemen en verboden, komt de noodzaak tot een omslag van denken steeds dichterbij. Iets wat begrijpelijkerwijs niet mee valt na zoveel jaar overtuigd telen op conventionele wijze! Het roer hoeft en kan niet in korte tijd om, maar langzaam een meer biologische benadering kiezen is nodig om duurzaam te kunnen blijven telen.

Mogelijk helpt het als u het opkweken van een plant vergelijkt met het opvoeden van een kind. Ook bij een plant is zuurstof de eerste levensbehoefte, maar dan in de grond. Verwen het daarna in de jeugd niet te veel (geen spek in de wieg gooien), zodat het snel genoeg goed op eigen benen kan staan. Voeren naar behoefte voor structuur in de opvoeding oftewel werken aan een structurele groeigarantie!

Ook Koppert wil en kan daar met haar NatuGro concept een bijdrage aan leveren.

Auteur: Piet van der Haas (consultant Mertens)