De telershandleiding voor biologische gewasbescherming

Nu verkrijgbaar: herziene, uitgebreide en geïllustreerde editie van Knowing and recognizing, de telershandleiding voor biologische gewasbescherming, met een uitvoerig overzicht van de meest voorkomende plagen, ziekten en natuurlijke bestrijdingsmethodes.

De titel Knowing and recognizing dekt precies de lading. U leert de levenscyclus van de plaag en de vele fases ervan kennen. Dankzij de gedetailleerde illustraties en close-upfoto’s leert u herkennen met welke plaag of ziekte u te maken heeft. Gewapend met deze kennis komt u tot de beste duurzame oplossingen.

Het boek is 25 jaar geleden voor het eerst uitgegeven en gereviseerd in 2003. De nieuwste editie bevat 443 pagina's, 700 foto's en tientallen illustraties van de meest voorkomende plagen, ziekten en hun natuurlijke vijanden.

Met dit boek heeft de lezer de nodige informatie in handen om te begrijpen hoe de interactie tussen plagen, ziekten en hun natuurlijke vijanden verloopt. Er wordt uitgelegd hoe ze zich verspreiden in het gewas, tot welke schade ze kunnen leiden en welk specifiek gedrag ze vertonen.

Koppert – een kennisbedrijf

Biologische gewasbescherming is geen eenvoudig proces. Het is een complex systeem, waarbij rekening gehouden moet worden met veel verschillende aspecten. Al meer dan vijftig jaar weten wij dat kennis onmisbaar is.

Uit recente wetenschappelijke ontdekkingen over nuttige micro-organismen zijn nieuwe praktische oplossingen voor telers voortgekomen. In deze herziene versie van Knowing and recognizing  worden ook nieuwe biopesticiden en biostimulanten besproken. Door deze producten wordt de plant weerbaarder tegen stress, groeit hij beter en blijft hij gezonder.

Volgens Koppert speelt het delen van deze kennis een belangrijke rol bij het bereiken van een 100% duurzame land- en tuinbouw, in samenwerking met de natuur.