Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 08, 2021

Entonem houdt jonge orchideeën vrij van Sciara's

Onze adviseur:

Wim van der Meer Consultant sierteelt
Floricultura-01.png

Entonem houdt jonge orchideeën vrij van Sciara's

Rogier Veldhuijs (links) en Wim van der Meer bij een Dosatron. Floricultura laat in de biologische gewasbescherming niets aan het toeval over.

Entonem is een prima product om bodembewonende plaaginsecten te bestrijden. Floricultura zet het in tegen Sciara en tripspoppen, met heel goede resultaten.

Floricultura is een grootmacht in de internationale orchideeënmarkt. De onderneming produceert jonge planten van Phalaenopsis, Cymbidium, Cambria en Miltonia. "Zij zijn het startmateriaal voor orchideeënkwekers wereldwijd", vertelt Dennis van der Wel, die eindverantwoordelijk is voor alle teeltactiviteiten. "In de opkweek mag niets fout gaan, onze afnemers hanteren een nultolerantie. Om mogelijk te maken dat zij met een schone plant kunnen starten, werken wij maximaal biologisch, met veel nadruk op de preventie. Hoe meer plagen we uit de jonge plantjes houden, hoe beter het is."

Perfecte werking

Dat maximaal biologische wordt snel duidelijk: De onderneming gebruikt in de twee vestigingen in Heemskerk en de derde in Assendelft een tiental bestrijders. Eén daarvan is Entonem, het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae. Floricultura zet het in tegen Sciara en tripspoppen.

"Het is een goed product dat wij met een Dosatron over de gewassen brengen", zegt Rogier Veldhuijs, assistent-locatiemanager in Assendelft. "Het product was in het verleden niet honderd procent geschikt voor een Dosatron. Maar sinds Koppert de formulering heeft aangepast, werkt het perfect."

Een juiste toepassing is belangrijk, zegt hij. "Dat luistert nauw; de spuitoplossing moet in beweging blijven, zodat de samenstelling homogeen is en de aaltjes dus overal goed en gelijkmatig over het gewas worden verdeeld."

Floricultura-03.png

Tragere groei vermijden

De markt van Floricultura is een heel kritische markt. Mede om die reden gaat de onderneming in de gewasbescherming maximaal biologisch te werk.

In de opkweekperiode van 25 weken past Floricultura in de eerste vijf weken elke tien dagen een behandeling met Entonem toe. Tussentijds wordt het gewas behandeld met een bacteriepreparaat. Intern teeltadviseur Jan Mulder: "Tegen Sciara's moeten wij echt elke vijf dagen iets doen. Zo niet, dan breken ze uit."

Dat laatste wil Floricultura koste wat kost vermijden, stelt hij. "Als Sciara's zich gaan ontwikkelen, vreten zij de jonge worteltjes aan. Dat zorgt voor een flinke vertraging in de uitgroei. Je bent zo vier weken extra op die 25 weken kwijt en je moet curatief gaan bestrijden. Dat kost allemaal veel geld en dat willen we niet."

Tegen Sciara's en tripspoppen zet Floricultura ook de bodemroofmijt Stratiolaelaps scimitus in.

Effect bespuiting onderzoeken

Elke week onderzoekt Floricultura onder de microscoop de werking van de aaltjes. Eerst als ze vers uit de verpakking komen, later na het verspuiten. Dennis van der Wel: "We maken de potgrond vochtig en spuiten daarna de aaltjes met een fijne nevel over de plantjes. Dan volgt een tweede fijne nevel om aaltjes die op het blad liggen daar vanaf te spoelen. Enige tijd later vang ik onder het behandelde gewas enkele druppels drainwater op. Die onderzoek ik onder de microscoop op de aanwezigheid van aaltjes. Zijn ze te zien, dan is de bespuiting goed geweest."

Floricultura-05.png

De lat ligt hoog

Om schade aan de jonge planten te voorkomen, kiest de onderneming voor een streng en preventief beleid. "Wij leggen de lat heel hoog", zeggen Van der Wel, Veldhuijs en Mulder. "Onze doseringen en introducties zijn daarom altijd aan de hoge kant. Liever iets te veel dan te weinig; besmettingen moeten we altijd zo veel mogelijk voorkomen. Nee, we zijn niet kinderachtig als het aankomt op de aantallen bestrijders die wij gebruiken."

Goed georganiseerde aanpak

Goed scouten is een factor in het succes van Floricultura. De onderneming werkt met een tiental goed opgeleide scouts die de verschillende gewassen voortdurend in de gaten houden.

Met consultant Wim van der Meer van Koppert heeft Floricultura een hechte adviesrelatie. Elke maand bezoekt hij één van de drie vestigingen en bespreekt dan de gewasbescherming binnen alle vestigingen. Hij prijst de strikte en goed georganiseerde aanpak van Floricultura. "Ze laten hier niets aan het toeval over. En het blijkt: op die manier kun je heel ver komen."

Meer informatie

Hulp nodig?