Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: augustus 29, 2016

Macrolophus in een tijdelijke dip?

We weten dat we elk jaar weer vanaf half juli tot en met half september Entomophthora in de populatie Macrolophus pygmaeus kunnen verwachten. Toch hopen we er steeds van verschoond te blijven.

Entomophthora is een schimmelinfectie die elk jaar terugkomt en waartegen de roofwants geen resistentie kan ontwikkelen. De laatste weken is het weer raak. In gewassen komen we exemplaren van Macrolophus tegen met symptomen als 'schotels' op het achterlijf, in jargon ook wel 'klapkonten' genoemd. Ook worden dode adulten onder in het gewas gevonden. De populatie loopt verder rap terug van 10 stuks naar 1 tot 2 stuks per plant. In de dagen erna komen de rupsen en witte vlieg weer op. Het maakt duidelijk dat het enorm belangrijk is tot het einde van de teelt gewaswaarnemingen te blijven doen.

Als Entomophthora wordt gesignaleerd, betekent dit niet meteen het einde van de populatie Macrolophus. Hoe die populatie zich houdt, is namelijk afhankelijk van de resterende teeltduur en het percentage dat besmet is geraakt. Wanneer dit percentage laag is en er is nog voldoende teeltduur waarbinnen de populatie weer op sterkte kan komen, kan de roofwants de strijd tegen de plaaginsecten weer snel oppakken. Misschien dat de hete/droge periode een goede bijdrage kan leveren.

Belangrijk om te vermelden: wanneer maatregelen nodig zijn tegen de plaaginsecten (witte vlieg, rupsen etc.) moet dit met integreerbare middelen gebeuren. Dat geeft Macrolophus de tijd om zijn populatie weer op te kunnen bouwen. Als dit lukt, is het laatste stukje van de teelt relatief gemakkelijk. Vraag zonodig uw consultant om een goed advies.