Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: april 20, 2017

De biologie krijgt in komkommer veel voor elkaar

Op het moment zijn er geen bedrijven meer zonder spint, ook in de late(re) plantingen aan de hogedraad wordt deze gevonden. Op het moment komt de spint sterk opzetten en zien we veel ‘stuivergrote’ plekken hoger in de plant (hogedraad); het bijstrooien en/of verblazen van Spidex roofmijten is noodzakelijk.

Het effect van Spical-Plus (een constante 'aanvoer' van nieuwe roofmijten) is overigens goed zichtbaar. Ook telers die normaal op Spidex leunen, zien nu de sterke voordelen van Spical en de rust die dit geeft.

Blijf overigens goed op spint controleren, zeker nu er nieuwe plantingen of tussenplantingen aankomen en de temperaturen stijgen. En hou daarbij de populaties bestrijders altijd op een voldoende hoog niveau.

Voldoende Swirski tegen trips en witte vlieg
Rond witte vlieg is de situatie nog relatief rustig. Op aangetaste plekken strooien telers extra exemplaren van Swirski roofmijten uit en hangen zij Rollertraps en/of Horiver vangplaten op, aangevuld met het uitzetten van sluipwespen (En-strip, Enermix). Hou de witte vlieg de komende tijd goed in de gaten. Zeker bij teeltwisselingen en hogere temperaturen kan het plaaginsect opeens opzetten.

Ook als het gaat om trips is het nog rustig aan het front. Hier en daar is enige ‘grastrips’ op de Horiver vangplaten te vinden, als gevolg van vaker luchten. Voor wie voldoende Swirski inzet, hoeft trips echter geen probleem te zijn.

Opletten met luizen
Een enkel bedrijf heeft al eerder in het seizoen katoenluis in het gewas gehad. De Aphipar sluipwespen, aangevuld met Aphidend galmuggen, pakken de haarden echter goed op. Nu vaker wordt gelucht en de temperaturen gaan stijgen, is het wel zaak goed op te letten - op alle bedrijven die nog geen luizen hebben gesignaleerd.

Rupsen en wantsen geven nog geen overlast, hier en daar begint meeldauw een beetje op te spelen. Tot slot een algemene opmerking: ook dit voorjaar is weer duidelijk geworden dat het mijden van chemie gebruik een zegen is voor de biologische bestrijders. Zij krijgen absoluut veel voor elkaar!

Auteur: Ron Delissen (groenteconsultant)