Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juni 30, 2016

Komkommer: zorg steeds voor voldoende bestrijders

In komkommer vragen verschillende plagen om aandacht. Witte vlieg zet pleksgewijs door. Reageer door voldoende bestrijders in te zetten, gebruik ook Horiver vangplaten en/of Rollertraps en behandel de plekken met de zwaarste aantastingen met Savona en Mycotal.

Hou ook trips goed in de gaten, zowel in het gewas als op de Horiver, zet regelmatig bestrijders in en extra als de druk van trips oploopt.

Ook als het gaat om spint is het zaak voor een goede bezetting met roofmijten en zonodig galmuggen te zorgen. Let er bij hogere temperaturen op of de spint van onderuit komt opzetten, waardoor het evenwicht kan worden verstoord.

Hier en daar komen cicaden voor; overleg met uw consultant of maatregelen nodig zijn.
Blijf bij warm weer meer luchten en alle vliegende plagen goed monitoren, want invlieg van buiten is ook mogelijk.