Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 23, 2017

Witte vlieg in roos de baas blijven

Witte vlieg blijft een belangrijk aandachtspunt op veel rozenbedrijven. Met de vier biologische producten Swirski-Mite, Limonica, En-Strip en Delphibug kunt u een goede biologische basis voor de bestrijding van witte vlieg opbouwen.

De populatietoename concreet meten door middel van vangkaarttellingen is van grote waarde om de juiste beslissingen te nemen. Bij toenemende wittevliegdruk in het rozengewas is Limonica de juiste keuze. Deze roofmijt pakt ook de grotere stadia van trips- en wittevlieglarven aan en kan daardoor een forse plaagdruk wegwerken.

Bij een hogere wittevliegdruk is er echter meer nodig dan alleen roofmijten. Encarsia fermosa (En-Strip) kan hier een goede rol in spelen. Als u nog niet begonnen bent met de inzet van deze sluipwesp is nu het tijdstip aangebroken om te starten! Deze sluipwesp heeft veel in zijn mars, maar kan gevoelig zijn voor bespuitingen en voor chemisch residu in de kas of in het gewas. Als de sluipwespen aan slaan, zijn parasiteringspercentages tot wel 70-80% mogelijk.

Als er dan nog extra lastige plekken zijn in de kas kan de kever Delphastus catalinae (Delphibug) uitkomst bieden. Opkomende wittevlieghaarden zijn prima te bestrijden met Delphibug. Daar waar andere bestrijders de strijd verliezen, vanwege te hoge lokale druk, gaat deze Rambo gewoon door. In zijn ontwikkeling van ei tot adult vreet hij al gauw duizend eieren. En van welke wittevliegsoort, dat maakt hem niet uit. Hij is een echte generalist.

Aanbevolen voor jou