Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: januari 16, 2017

Wees alert op trips in vroege paprika's

De telers van vroege paprika's hebben inmiddels al een paar weken roofmijten tegen trips en witte vlieg rondlopen. Rond de uitzetpunten is de eerste kweek zichtbaar en inmiddels vestigen de roofmijten zich ook in aangrenzende planten.

Een goeie zaak, want de tripsen laten zich al zien. Gelukkig nog in lage aantallen, maar ze zijn er. Vangplaten zijn daarom belangrijk: het wekelijks tellen van de platen laat goed zien hoe snel de trips zich ontwikkelt.

Een paar vragen zijn nu erg belangrijk. Ontwikkelt de roofmijt zich voldoende? Wanneer kan Orius in het gewas? En is soms ook nog sprake van het bronsbladvlekkenvirus (dat door trips wordt verspreid)? Belangrijke zaken die zeker uw aandacht vragen.

Wat witte vlieg betreft, lijkt het nog betrekkelijk rustig te zijn. Maar blijf goed scouten op het plaaginsect, niet alleen op de vangplaten, maar ook in het gewas.