Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 25, 2016

Fruitmasters: "Wij gaan steeds natuurlijker telen"

De afnemers helemaal op maat bedienen en telers helpen de beste afzetpositie te pakken. Dat is elke dag de taak van Fruitmasters. De coöperatieve afzetorganisatie uit Geldermalsen is er succesvol in. Een zo natuurlijk mogelijke teelt is belangrijk in het succes. "Wat de wensen van de supermarkt ook zijn, wij hebben de telers en de producten die daarin kunnen voorzien."

Fruitmasters is geen kleine jongen in de markt voor fruit. De coöperatie telt 425 leden die samen de productie van ruim 5.000 hectare hard- en zachtfruit inbrengen. Daar komt zo'n 200 miljoen kilogram product vanaf. Aan Fruitmasters de taak om dat volume op de wereldmarkt af te zetten.
Wat willen de markt, de retail en de consument? En wat willen de leden, de aanvoerders? "Langdurige relaties met elkaar, waarbinnen alles draait om kwaliteit en betrouwbaarheid", is het antwoord. Het komt van Jacco Vooijs en Charles Buddendorf. Vooijs is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid & duurzaamheid en Research & Development. Buddendorf is onderzoeker, en als plantfysioloog specialist in de naoogstkwaliteit.

Draagvlak voor duurzaam telen
Om aanvoerders en afnemers voor lange tijd bij elkaar te brengen èn te houden, zorgt Fruitmasters voor een permanente informatievoorziening naar de leden. Zij krijgen alles te horen over de markt en wat daar speelt. En er speelt veel. Zoals de roep om verduurzaming van de teelt. Jacco Vooijs. "Het aantal gewasbeschermingsmiddelen krimpt en er zijn specifieke eisen met betrekking tot residu. Dat maakt het noodzakelijk om met veel minder middelen te gaan werken. Als de leden weten wat de eisen zijn en waar het heen gaat, kunnen zij daar beter op inspelen. Op hun bedrijf, in hun teelt. Dit is belangrijk voor hun afzetpositie." De aanpak van Fruitmasters blijkt prima te werken. Van het in Nederland geproduceerde volume dat de organisatie verwerkt, voldoet 85 procent aan de zwaarste eisen die in de Europese markt gelden.

Jaarrond hoge kwaliteit
Ook de afnemers krijgen informatie. Zo meet Fruitmasters van alle percelen de kwaliteit. De organisatie gebruikt de gegevens in het fysieke traject na de oogst. Charles Buddendorf: "Van alle partijen in de koelcellen weten wij heel precies wat hun kwaliteit is, wanneer zij zijn geoogst en hoe lang zij liggen opgeslagen. Zo kunnen wij elke afnemer een vers product bieden in het seizoen dat het product uit de opslag moet komen." De retail wil graag jaarrond een uniform product in de schappen. Daarom hanteert Fruitmasters ook bij de import van het product dezelfde werkwijze. Op het moment wordt 30 miljoen kilogram fruit geïmporteerd, met als origine bijvoorbeeld het zuidelijk halfrond.

Veel instrumenten
Fruitmasters zet veel instrumenten in om de productkwaliteit te maximaliseren. Zo ondersteunt de organisatie de zoektocht naar nieuwe rassen met resistenties of toleranties tegen bijvoorbeeld meeldauw, zoals op het moment in aardbei gebeurt. Ook promoot Fruitmasters de aanleg van bloemstroken rond de fruitpercelen, waardoor een habitat ontstaat voor de natuurlijke vijanden van plaaginsecten.
Charles Buddendorf geeft nog enkele voorbeelden. "Bijenvolken hebben veel last van de Varroamijt en vliegen niet graag op perenbomen. In onze eigen demotuin hebben we telers laten zien wat hommels voor hen kunnen betekenen. Met de Tripol nestkasten waren de resultaten beter. Ook hebben wij met eigen onderzoek in een proefperceel kersen laten zien dat je met afgazen de invlieg van Drosophila suzukii tot nul kunt terugbrengen."

Steeds natuurlijker telen
Fruitmasters en Koppert Biological Systems weten elkaar goed te vinden. Waar nuttig en mogelijk werken zij samen. Zo zaten de bedrijven aan tafel om het probleem van Drosophila suzukii te bespreken, onder het motto 'Twee weten meer dan één'. Jacco Vooijs: "Fruitmasters wil op alle mogelijke manieren de kwaliteit van de teelt en het product opvoeren. Daarom kijken we naar bestrijders, naar bestuivers en naar producten die de plant onder of boven de grond versterken. We gaan steeds natuurlijker telen. Dat het die kant op moet, zien wij elke dag in de markt." Want daar komen steeds weer nieuwe eisen vandaan. Zo hanteert een groeiend aantal supermarktketens MRL-eisen die verder gaan dan de overheid voorschrijft. "Dat is voor ons geen bedreiging, maar een kans", zeggen Vooijs en Buddendorf. "Wij hebben de telers die de gevraagde producten kunnen leveren."

Aanbevolen voor jou