Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: augustus 11, 2016

Trips in de boomkwekerij

Ook in de boomkwekerij neemt in de zomer de tripsdruk toe. Om het plaaginsect onder de duim te houden, is het raadzaam extra roofmijten in te zetten en blauwe of gele Horiver vangkaarten op te hangen.

Ook met gele Rollertraps kunt u trips wegvangen, dit wordt ook wel mass trapping genoemd. Tegen tripspoppen in de grond adviseren wij Entonem in te regenen, dit is het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae.

Toch kan in sommige situaties een bespuiting tegen trips onvermijdelijk zijn. Omdat chemische middelen vaak niet maximaal effectief zijn, kunt u Attracker toevoegen aan de spuitoplossing. Dit product bevat suikers waarmee de tripsen uit hun schuilplaatsen worden gelokt. Daardoor komt het plaaginsect beter in contact met het middel en zal het resultaat van de bestrijding stukken beter zijn.