Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: september 07, 2017

Swirski-Mite LD de basis voor de eindsprint in komkommer

Met het warme weer van de afgelopen week zien we pleksgewijs plagen als trips en wittevlieg doorzetten in de komkommers. Het gebruik van Horiver en/of Rollertrap zorgt voor vermindering van de adulte druk. Maar om deze plagen tot het einde van de teelt te beheersen, is een voortdurende inloop van roofmijten in het gewas noodzakelijk.

Gebruik hiervoor Swirski-Mite LD zakjes. Daarmee is de uitloop van roofmijten over langere tijd gewaarborgd en blijft er druk op de plagen, gegarandeerd tot het einde van het seizoen!

Op veel bedrijven zijn er ook problemen met spint, waarbij corrigeren vaak nodig is (geweest). Zorg ook voor bestrijding van spint met de spintroofmijt Phytoseiulus persimilis (Spidex), zodat uw gewas met zo min mogelijk spint (winterrust) de teeltwisseling ingaat.

De stelregel is en blijft: hoe lager de plaagdruk is aan het einde van dit seizoen, des te minder narigheid heeft u bij de start van het volgende!

Aanbevolen voor jou