Categorie: Kolom
Publicatiedatum: mei 09, 2016

Extra hulp bij luisbestrijding

Onze adviseur:

Potato aphid Macrosiphum euphorbiae

Sinds een aantal jaren is Koppert ook actief in buitenteelten, zoals fruitteelt, boomkwekerij en de akkerbouw. Wat mij al snel opviel toen ik biologische gewasbescherming buiten ging toepassen, is dat je buiten nog makkelijker hulp krijgt uit de natuur.

Hiermee bedoel ik de hulp van de in de vrije natuur al aanwezige natuurlijke vijanden. Als je in een kas niet met chemische middelen spuit, krijg je soms ook hulp van natuurlijke vijanden van buiten, zoals bijvoorbeeld de galmug, die helpt met de spintbestrijding.

Buiten gebeurt dit nog makkelijker en sneller. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je weet welke insecten komen helpen en welke de plant belagen. Koppert geeft hier cursussen voor. Ook belangrijk is welke chemische middelen je inzet. In geval van synthetische pyrethroïden bijvoorbeeld blijven de natuurlijke vijanden soms tot 12 weken weg op de planten die bespoten zijn, terwijl de bladluis allang weer terug is op de plant en zich dan ongestoord kan voortplanten! Wilt u hier meer over weten? Voor informatie over nawerkingen is er een neveneffectenapplicatie beschikbaar. In juni ook beschikbaar als mobiele app.

We zien dit jaar een toename in de aanvragen voor biologische bladluisbestrijding, ook voor buiten. Ondanks dat we wel acht verschillende bestrijders produceren tegen bladluis blijft het wel een heel gepuzzel om deze plaag in toom te houden! Dus creëer de best mogelijke omstandigheden en geef de natuurlijke bestrijders, ook de in de natuur al aanwezige vijanden, optimale slagkracht!

Hulp nodig?