Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 22, 2016

Starten met spintbestrijding in onverwarmde kassen

In onverwarmde kassen kan begonnen worden met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. Hiervoor kunt u het beste Spical toepassen.

Al enige jaren worden roofmijten uitgezet in diverse gewassen in de boomkwekerij. En met goed resultaat! Zeker in gewassen waar spint lastig is te raken. De praktijk wijst uit dat met Spical keer op keer de beste resultaten worden gehaald i.v.m. andere roofmijten.

Deze periode kan er begonnen worden met de inzet van Spical in onverwarmde kassen.

Het is belangrijk dat er bij een chemische bestrijding gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerd middel, zodat de biologische spintbestrijding niet in gevaar wordt gebracht. Voor meer informatie over de integreerbaarheid van chemische middelen kunt u onze vernieuwde neveneffectenapplicatie raadplegen.

Toepassing
De effectiviteit van de biologische bestrijding wordt verhoogd door het uitzetten van de roofmijten met een Mini-Airbug. Bij het handmatig uitstrooien over het gewas hangt de mate van verspreiding af van de mobiliteit van de bestrijder. Met de Mini-Airbug wordt de roofmijt direct met de introductie optimaal over het gewas verspreid. Op deze manier kunnen de roofmijten direct aan de slag en zijn op iedere plant natuurlijke vijanden aanwezig.

Voor het buiten bestrijden van spint op biologische wijze adviseren we te wachten tot na IJsheiligen.

Voor meer informatie over spintbestrijding klik hier.