Mini-Airbug


Arbeidsbesparing door verblazen bestrijders
In veel sierteelt-, groente- en boomkwekerijgewassen kan het inzetten van biologische bestrijders tijdrovend zijn. De verblazers van Koppert bieden u een oplossing en leveren een arbeidsbesparing op van wel 80% ten opzichte van de bestaande inzettechnieken.

De Mini-Airbug
U kunt de Mini-Airbug zeer flexibel gebruiken; het hele gewas op geconcentreerde wijze voorzien van roofmijten of gebruiken voor een plaatselijke haardbestrijding. Het apparaatje is handzaam en ideaal om in één werkgang verschillende roofmijten uit te zetten.
De volledige uitrusting bestaat uit de volgende onderdelen: het verblaasapparaat, twee accu’s, twee laders, een draagtas voor de accu, set doseerpotten, twee deksels t.b.v. de potten, één dichte pot voor het mixen van de producten en maatbekertjes.

De werking is als volgt:

  • De draaiende doseerpot zorgt met de speciale ventilator voor een gelijkmatige uitloop van dragermateriaal met bestrijders.


  • De luchtstroom uit de ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal tot een afstand van 1,5 tot 2 meter vanaf de verblazer.


  • Het unieke ontwerp zorgt er voor dat de bestrijders geen schade ondervinden van de behandeling.


  • Het is mogelijk om mengsels van verschillende bestrijders in één werkgang te verspreiden.Pdf gebruiksaanwijzing

Pdf product leaflet

Deze gepatenteerde introductietechniek is, net zoals de Airobug en Airbug geheel in eigen beheer ontwikkeld.

Mini-Airbug YouTube filmpje (Engels)

Bekijk filmpje verblazers op YouTube