Categorie: Kolom
Publicatiedatum: februari 10, 2020

Spint in aardappelen een toenemend probleem

Onze adviseur:

Frank Druyff Consultant agri
Potatoes_Koppert_Biological_Systems-15.jpg

Spint in aardappelen een toenemend probleem

Door het wegvallen van diverse gewasbeschermingsmiddelen de afgelopen jaren zien we in verschillende teelten ‘oude’ nieuwe plagen weer terugkeren. Spint in aardappelen is daar een voorbeeld van. De afgelopen 2 jaar met name zien we oogstverliezen tot 50% op aardappelpercelen die zijn aangetast door spint. Koppert Biological Systems heeft al jaren veel ervaring met spintbestrijding in de glastuinbouw, waar de plaag al veel langer een groot probleem is. Sinds twee jaar doet Koppert proeven met het uitzetten van de roofmijt Neoseiulus californicus door middel van kweekzakjes Spical-Plus in aardappels. De resultaten hiermee zijn erg positief. De roofmijt vestigt zich in aardappelen en bouwt daar een populatie op, zodat er een ‘leger’ klaar staat op het moment dat de spint het gewas binnen valt.

De zakjes worden uitgezet op het moment dat de aardappels elkaar in de rij raken zodat de populatie roofmijten zich kan opbouwen in het gewas. De zakjes worden elke vijf meter opgehangen in de aardappelplanten langs de randen van het perceel. Het is wel noodzakelijk dat dit met een interval van 5 weken herhaald wordt, in totaal 3 keer. Dit blijkt in de praktijk voldoende om de druk van spint tegen te houden en is daarmee ook een relatief goedkope biologische oplossing.

Belangrijk is om te realiseren dat spint in aardappelen op dit moment alleen preventief te bestrijden is. Aan een curatieve oplossing wordt nog gewerkt en daar zullen komend jaar diverse proeven in gedaan worden. Daarnaast is het van belang om bij het bestrijden van de andere plagen in het gewas te kijken welke chemische gewasbeschermingsmiddelen hiervoor toegepast worden om te voorkomen dat de populatie Neoseiulus californicus ook geminimaliseerd wordt. Hiervoor kunnen telers altijd de neveneffecten app van Koppert raadplegen. Deze is gratis te downloaden voor iOS en Android.

Hulp nodig?