Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juli 19, 2019

Tripsbestrijding in roos, maar vergeet ook spint niet

Onze adviseur:

Trips is op dit moment een belangrijk issue in roos; de tripsdruk ligt hoger dan andere jaren. Dat heeft alles te maken met de warme, droge meimaand, waardoor de invlieg van buiten werd gestimuleerd.

We komen op dit moment vooral tabakstrips tegen. Die brengt weliswaar schade toe aan het gewas, maar vermeerdert zich niet heel sterk in roos. Desondanks is correctie wel nodig, aangezien de kans bestaat dat er ook een Californische trips tussen zit. Hierbij is wel sprake van een snelle vermeerdering.

Het advies is om te corrigeren door inzet van een selectief tripsbestrijdingsmiddel bovendoor. Sommige telers zetten ook wel een luizenmiddel in dat een nevenwerking heeft op trips, maar dat werkt resistentie in de hand. Dit is logischerwijs niet wenselijk, zeker omdat er nog maar weinig selectieve gewasbeschermingsmiddelen tegen luis beschikbaar zijn.

Naast chemische correctie bovendoor kun je onderin het gewas de schematische introductie van de roofmijten Limonica, Montdo-Mite en Swirski voortzetten en op die manier de biologische tripsbestrijding op orde houden. De inzet van roofmijten blijft absoluut nuttig wanneer je bovenover spuit. Spoelmonsters tonen namelijk aan dat de biologische bestrijders zich in dit geval handhaven onderin het gewas. En deze helpen om de schommelingen in tripsaantastingen, waarvan in de zomermaanden altijd sprake is, zoveel mogelijk te beperken.

Feit is wel dat, door chemische correctie bovenover het gewas, een andere plaag de kop kan opsteken, namelijk spint. Sommige middelen doden namelijk natuurlijke vijanden, waardoor het evenwicht verstoord raakt. Het is daarom zaak om goed te scouten en de biologische spintbestrijders indien nodig tijdig aan te vullen door de inzet van Spidex, Spidend en Spical.

Kortom: trips vraagt momenteel de meeste aandacht, maar we mogen ook spint niet uit het oog verliezen!

Hulp nodig?