Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 17, 2015

NatuGro in blauwe bes: XXL opbrengst, vruchtgrootte, kwaliteit

Ook in blauwe bes doet NatuGro van zich spreken. De resultaten zijn er dan ook naar. Telers in Nederland, elders in Europa en op andere continenten zien op hun bedrijf meer groeikracht, betere vruchtzetting, grotere vruchten, een betere benutting van nutriënten, hogere producties, een gewas dat eerder in winterrust gaat (belangrijk voor de productie in het volgende seizoen) en meer weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

NatuGro is wereldwijd actueel geworden. Begrijpelijk, want NatuGro maakt het gewas en de teler ook minder afhankelijk van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen. Dat leidt tot meer duurzaamheid, tot voedselveiligheid en zeker ook tot een hogere opbrengst.

Meer weten over NatuGro? Neem contact op met Koppert of één van onze distributeurs. Op of kijk op onze website.