Duurzaamheid van het milieu

Duurzaamheid van het milieu

Onze positieve impact vergroten, onze negatieve impact verkleinen

Beperking van klimaatverandering

De kern van ons duurzaamheidsinitiatief is onze toewijding aan rentmeesterschap voor het milieu. Omdat we de onderlinge verbondenheid van ecosystemen erkennen, geven we prioriteit aan klimaatbestendige landbouwpraktijken. Door natuurlijke oplossingen te bieden, beperken we het gebruik van schadelijke chemicaliën en verminderen we de vervuiling, waardoor de integriteit van onze ecosystemen behouden blijft.

Onze inspanningen strekken zich uit tot het beperken van klimaatverandering door het verminderen van energieverbruik en emissies in de hele toeleveringsketen. Door duurzame energiebronnen te omarmen en emissiereductiestrategieën te implementeren, dragen we bij aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en de gezondheid van onze planeet veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Behoud van biodiversiteit

Het behoud van biodiversiteit is van het grootste belang voor de veerkracht en duurzaamheid van agrarische ecosystemen. Onze producten komen uit de natuur, werken samen met de natuur en zorgen voor natuurlijke, zeer functionele en gezonde horti- en agro-ecosystemen. Bovendien strekt onze inzet voor biodiversiteit zich uit tot het bevorderen van gezonde bodemecosystemen, die de basis vormen voor veerkrachtige en duurzame landbouw.

We houden ons aan de regelgeving met betrekking tot het voorkomen van de introductie van invasieve soorten in natuurlijke omgevingen en bevorderen de biodiversiteit.

Vermindering van vervuiling

Het aanpakken van vervuiling in al zijn vormen is fundamenteel voor onze duurzaamheidsagenda. Met onze natuurlijke oplossingen kunnen telers wereldwijd de impact van landbouwactiviteiten op het milieu minimaliseren en het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen en tegelijkertijd de menselijke gezondheid en de integriteit van het ecosysteem beschermen.

We streven ernaar om de aanwezigheid van microplastics in onze producten te elimineren.

Daarnaast blijven we de uitstroom van hulpbronnen, zoals afval, verminderen en zorgen we voor een verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties.

Play

Toonaangevend in duurzaamheid

Edwin Muijt, Sustainability Officer bij Koppert, heeft de afgelopen vijf jaar het voortouw genomen bij de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf. Hij geeft leiding aan de initiatieven van het bedrijf om de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij telers te meten en de duurzaamheidsinspanningen binnen het bedrijf uit te breiden. Met de Future Forward duurzaamheidsstrategie benadrukt hij het belang van collectieve bijdragen van alle Koppert-medewerkers om de positieve effecten te vergroten en de negatieve effecten te beperken tijdens Kopperts duurzaamheidsreis.