Bestuur

Toekomstig bestuur

Transparant, verantwoordelijk en aansprakelijk

We streven ernaar om duidelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden vast te stellen, transparantie te bevorderen en een cultuur van verantwoordelijkheid in onze hele organisatie te stimuleren. We integreren duurzaamheid in onze bedrijfscultuur via onze robuuste gedragscode, die ervoor zorgt dat ethische en duurzame praktijken op elk niveau van onze activiteiten worden nageleefd.