Consumenten

Consumenten

Koppert ondersteunt dagelijks duizenden tuinders en boeren wereldwijd om plagen en ziekten in hun gewassen natuurlijk en duurzaam te bestrijden. Daarmee hopen wij een gepassioneerde bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij met voldoende en veilig voedsel voor een sterk groeiende wereldbevolking.

Het produceren van onze natuurlijke vijanden, hommels en microbiologische oplossingen is een kennisintensief traject. Bovendien vraagt de toepassing van onze producten een intensieve begeleiding. Koppert levert haar producten daarom uitsluitend aan professionele tuinders en boeren. Als u als consument op zoek bent naar biologische oplossingen verwijzen we u graag naar onze partners Aaltjesdirect.nl en Insect Heroes.

Om u als particulier geïnteresseerde toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we een aantal veelgestelde vragen opgesteld. Hopelijk vindt u het antwoord waarnaar u op zoek bent.

Biologische gewasbescherming

Wat is biologische gewasbescherming?
Het idee achter biologische gewasbescherming is heel eenvoudig: zet natuurlijke vijanden zoals roofmijten, lieveheersbeestjes en sluipwespen in tegen schadelijke insecten. Precies zoals het in de natuur ook al gebeurt. Koppert levert verschillende soorten sluipwespen, roofmijten, roofwantsen, roofkevers, galmuggen en gaasvliegen. Benieuwd om te zien hoe een natuurlijke vijand zijn prooi belaagt, kijk dan op ons Youtube kanaal.

Natuurlijke bestuiving

Wat is natuurlijke bestuiving?

Groenten zoals tomaten en paprika’s worden vaak opgekweekt in kassen. Op het moment dat zo’n smakelijk tomaatje op uw bord belandt, is er al een hele weg afgelegd. Een plant moet eerst ‘vruchtzetten’, voordat die tomaat kan gaan groeien. In de natuur zorgen insecten en andere dieren voor de bestuiving en vruchtzetting. Belangrijke bestuivers van land- en tuinbouwgewassen zijn van oudsher honingbijen. De hommel is naaste familie van de honingbij. In 1987 werd vastgesteld dat hommels prima in kassen ingezet kunnen worden voor de bestuiving.

Microbiologische oplossingen

Naast bestrijders en bestuivers vormen microbiële producten - bacteriën en schimmels - een derde pijler van Koppert onder het verduurzamen van de plantaardige productie. Ook al zijn ze met het blote oog niet te zien, zit in deze producten, die boven en in de grond kunnen werken, veel potentieel en kunnen ze grootse dingen tot stand brengen. Ze bestrijden ziekten en plagen, versterken het gewas en verbeteren de opname van nutriënten. Hun ontwikkeling vraagt goed, omvangrijk en kostbaar wetenschappelijk onderzoek.

Werkstuk / school

Moet je een werkstuk maken voor school? Kijk dan eens op www.hulptroepenuitdenatuur.nl Hier staat veel informatie over biologische bestrijding, natuurlijke bestuiving en microbiologie. Natuurlijk kun je ook veel informatie vinden op www.koppert.nl maar deze informatie is wel gericht op professionele telers.

Ben je docent van een basisschool? Speciaal voor leerlingen van groep 4, 5 en 6 bestaat er een lesprogramma rond het thema biologische bestrijding en natuurlijke bestuiving. Ga hiervoor naar www.hulptroepenuitdenatuur.nl/educatieprogramma/

Promotiemateriaal bestellen

Op onze webshop zijn diverse folders en andere promotie-items te bestellen. Houd er rekening mee dat de brochures en leaflets gericht zijn op de professionele teelten.