Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 10, 2020

Internationaal webinar ter gelegenheid van het Jaar van de Plantgezondheid

Paprikakweker kwekerij de Westhoek Herenlaand 3 Maasland

Koppert Biological Systems en CABI presenteren een nieuwe reeks webinars over plantgezondheid

Ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Plantgezondheid organiseert Koppert Biological Systems in samenwerking met CABI, een reeks webinars over het belang van plantgezondheid en hoe dit samenhangt met de menselijke gezondheid. Inspirerende keynote speakers werpen hun licht op diverse aspecten van plantgezondheid en menselijke gezondheid, en bespreken hun perspectieven met een online publiek van jonge professionals, wetenschappers, ondernemers, activisten, creatieven en regeringsvertegenwoordigers; kortom met iedereen die een passie heeft voor planten en mensen.

De eerste sessie, ‘A healthy plant feeds healthy people’, vindt plaats op dinsdag 22 december om 16.00 uur. Aan het woord komen Stijn Baan, Marketing Director bij Koppert Cress en Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2020 en een specialist bij bij Koppert Biological Systems.

Internationale webinarsprekers

Koppert Cress is een bekroond Nederlands tuinbouwproducent en familiebedrijf dat hoogwaardige, vers gekiemde cressen produceert van 100% natuurlijke aromatische planten. Het bedrijf heeft een visie die de tuinbouwsector ver overstijgt.
“Goede voeding is cruciaal voor een gezond leven; het produceren en consumeren van verse, gezonde groenten is onlosmakelijk verbonden met een gezond leven en dus gezonde mensen", zegt Stijn Baan. De Marketing Director van het bedrijf is bijzonder gedreven om verandering te brengen in het beeld dat mensen hebben van voedsel. Hij vertegenwoordigt zowel de volgende generatie als ook een nieuwe visie over hoe dat verhaal moet worden gecommuniceerd en gedeeld met de rest van de wereld.

Koppert Biological Systems is wereldwijd marktleider biologische gewasbescherming. De verschillen tussen curatieve en preventieve maatregelen worden uitgelegd en er wordt een beeld gegeven van plaag- en ziektebestrijding in de (nabije) toekomst. “De manier waarop wij op dit moment gewassen telen maakt planten een ideale voedingsbron voor een breed scala plaaginsecten en ziekten. En door seizoen na seizoen grootschalige monocultuur toe te passen is het voor pathogenen nog gemakkelijker om zich in het gewas te vestigen. Het gebruik van pesticiden die ontwikkeld zijn om deze problemen aan te pakken, is aan banden gelegd en veel plagen en ziekten zijn resistent geworden voor chemische middelen. We moeten onze kijk op gewassen aanpassen en de plant de middelen geven om zijn eigen strijd te voeren. Door samen te werken met microben in de bodem kunnen gewassen namelijk passieve en actieve immuniteit opbouwen. Pas als je echt begrijpt hoe een plant werkt, zie je zijn opmerkelijke capaciteiten.

Deze reeks webinars wordt mogelijk gemaakt door Jungle Talks, een ervaren organisator van webinars.

Wilt u deelnemen aan de eerste sessie op 22 december, registreer u dan via deze link: https://bit.ly/PlantsforLifesession1