Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 25, 2024

Duurzaamheid omarmen levert waarde op

Duurzaamheid omarmen levert waarde op

In een wereld waarin de gezondheid van mensen en de planeet steeds meer met elkaar verweven raken, is de rol van de landbouw van het grootste belang. Het gaat niet alleen om het produceren van gewassen; het gaat om het bevorderen van een relatie met de natuur om te zorgen voor een gezondere, veiligere en productievere toekomst. Dit gevoel klinkt door in de woorden van Peter Maes, Chief Strategy Officer van Koppert, die het belang benadrukt van het afstemmen van bedrijfsvoering op duurzaamheidsdoelstellingen.

De lancering van 'Future Forward’

Onlangs lanceerde Koppert haar wereldwijde duurzaamheidsstrategie 'Future Forward', met als doel duurzaamheid te integreren in alle aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering en besluitvorming. We zijn al meer dan 55 jaar bezig met duurzaamheid", zegt Maes. Maar niet alleen onze producten moeten duurzaam zijn, ook onze activiteiten. Hiervoor moeten we iedereen aan boord krijgen, zodat het één wereldwijde duurzaamheidsreis wordt waar we allemaal van profiteren.'

Duurzaamheid brengt waarde

Drijfveren voor succes zijn niet alleen economisch, maar ook geworteld in een bredere missie en visie van het bedrijf. Duurzaamheid is niet alleen een strategie, maar een fundamenteel aspect van ons bestaan, nauw verweven in het weefsel van ons dagelijks werk en onze activiteiten. Het voegt waarde toe, versterkt onze bottom line en vergroot onze levensvatbaarheid op de lange termijn", aldus Maes.

Koppert streeft ernaar boeren en telers oplossingen te bieden die niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook de negatieve gevolgen voor het milieu minimaliseren. Dit vergt een holistische aanpak die de ontwikkeling van biologische oplossingen, de optimalisatie van productiesystemen en efficiënte toeleveringsketens omvat. Het gaat om het vinden van een balans tussen het beperken van schade en het maximaliseren van positieve bijdragen.

Belangrijkste aandachtsgebieden

De Future Forward strategie is veelomvattend en omvat veel onderwerpen. Op de vraag welk onderwerp hem het meest na aan het hart ligt, antwoordt Maes: “Biodiversiteit is een fundamenteel aspect van duurzaamheid, maar het is tegenwoordig een modewoord aan het worden, en dat is niet oké. Op lange termijn denken en bij het nemen van beslissingen prioriteit geven aan het welzijn van de planeet en de samenleving is cruciaal. Het minimaliseren van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en toewerken naar koolstofneutraliteit is van vitaal belang als we willen dat toekomstige generaties kunnen floreren.”

Het aannemen van een alomvattende duurzaamheidsstrategie, verankerd in principes op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, weerspiegelt een toekomstgerichte ethos gericht op het stimuleren van betekenisvolle verandering.

Maes: “We hebben al enorme stappen gezet en gaan de goede kant op, maar deze reis moet nu in een stroomversnelling komen om ons verder de toekomst in te helpen.

De sleutel tot deze strategie is de erkenning van de centrale rol die de landbouw speelt in de aanpak van dringende mondiale problemen, van klimaatverandering tot het verlies aan biodiversiteit. Bovendien raakt de noodzaak van duurzaamheid steeds meer verweven met waardecreatie en de verwachtingen van belanghebbenden. Bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid waarborgen niet alleen hun levensvatbaarheid op lange termijn, maar verbeteren ook hun reputatie en aantrekkelijkheid voor investeerders.

Bekijk het volledige interview met Peter Maes, CSO hier:

Ga voor meer informatie over Koppert's duurzaamheidsambities naar https://www.koppert.nl/duurzaamheid/duurzame-ontwikkelingsdoelen/.