Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: oktober 18, 2017

Trianum en Vidi Parva voor een goede start

In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met NatuGro. In dit systeem spelen Trianum en Vidi Parva een belangrijke rol voor de groei en bescherming tegen pathogenen.

Trianum heeft zeer veel potentie
In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met NatuGro. In dit systeem speelt Trianum een belangrijke rol. Trianum is een essentiële en stabiele factor binnen NatuGro, omdat dit product al snel kan worden toegepast en al in een vroeg stadium de wortels beschermt en daarop meegroeit.

Herhalingsbehandelingen met Trianum zijn een voorwaarde om ook op de nieuwe wortels en op andere plekken in het substraat een goede kolonisatie met de werkzame schimmel Trichoderma harzianum te realiseren. Trianum is dus onmisbaar.

Wanneer Trianum zich goed heeft gevestigd, is het bijna niet meer weg te krijgen. Dat maakt het product belangrijk in de strijd tegen pathogenen. Want het beschermt niet alleen de wortel tegen indringers, maar gaat ook rechtstreeks de strijd aan met pathogenen door deze als het ware in te kapselen.

Trianum speelt ook een grote rol in het omzetten en beschikbaar maken van elementen en voedingsstoffen. Belangrijk: Trianum maakt óók vastgelegde elementen in het substraat weer voor de plant opneembaar.

De conclusie: Trianum is een niet te onderschatten product, dat in tal van gewassen zeer veel potentie heeft. Meer informatie vindt u op de speciale website www.trianum.nl.

Vidi Parva voor een plant in balans
De plant stuurt in de vegetatieve groeifase in de vorm van assimilaten veel energie naar het bodemleven om de groei te stimuleren. Als de plant in de generatieve fase van bloei, zetting en vruchtontwikkeling komt, wordt de assimilatenstroom naar de wortels kleiner en gaan de suikers vooral naar de vruchten.

In deze fase, dus bij een kleinere stroom assimilaten naar de wortels, kunnen NatuGro-producten het tekort aan voeding in het wortelmilieu aanvullen en blijft de plant ook onder de grond sterk. Op dit moment vragen de meeste gewassen om een generatieve sturing, gebruik daarom Vidi Parva en houdt u plant beter in balans.

Auteur: Dave Heij - consultant NatuGro