Categorie: Persbericht
Publicatiedatum: januari 30, 2017

Van pionier naar marktleider: Koppert viert vijftigjarig bestaan

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Koppert Biological Systems werd opgericht. In die vijftig jaar groeide onze onderneming uit van pioniersbedrijfje tot de wereldmarktleider in teeltverduurzaming.

In 1967 richtte komkommerteler Jan Koppert zijn eigen onderneming op. Hij was van mening dat plaaginsecten waarschijnlijk even goed of zelfs beter met hun natuurlijke vijanden konden worden bestreden als met chemische middelen.
Dat was juist in een tijd dat de maatschappij stevige vraagtekens begon te plaatsen bij het gebruik van chemie. Vijf jaar eerder immers publiceerde Rachel Carson haar beroemde boek en wereldwijde bestseller 'Silent spring'. Daarin waarschuwde zij voor het overvloedig gebruik van insecticiden en pesticiden en de schadelijke gevolgen daarvan voor het milieu.

Een veel bredere missie
Het verhaal is bekend: Koppert Biological Systems bleek in een behoefte te voorzien. Zeker nadat consumenten, supermarkten en overheden voedselveiligheid begonnen te eisen, groeide Koppert snel en regen de successen zich aaneen.
Nu telt de onderneming 26 eigen dochterbedrijven en meer dan 1.200 medewerkers en is de missie veel breder geworden: van uitsluitend de productie van natuurlijke vijanden naar het wereldwijd verduurzamen van de plantaardige productie met behulp van bestrijders, bestuivers en natuurlijke voedingssystemen.

Verschillende jubileumactiviteiten
Om deze vijftig jaar van voortgaande groei te vieren, organiseren wij in 2017 verschillende activiteiten. U leest daarover meer in de loop van dit jaar.