Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 04, 2018

Snellere verandering voor duurzame teelt hard nodig

‘Landbouw zonder chemie - hoe dan?’ Over dat uitdagende onderwerp ging het eerste congres van Foodlog. Er kwamen meer dan 150 deelnemers af op het evenement, dat 28 maart werd gehouden op het hoofdkantoor van Koppert Biological Systems. Koppert nam het initiatief voor het congres nadat het onafhankelijke voedings- en gezondheidsnieuwsplatform Foodlog bovenstaande vraag stelde aan zijn lezers.

Het congres werd bijgewoond door afgevaardigden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, milieu-ngo's, bedrijven in de voedselproductie en de retail, en door academici en telers. Zij namen deel aan interactieve debatten over drie thema's: ‘Hoe kunnen we de milieu-impact van de land- en tuinbouw significant omlaag brengen’, ‘Hoe kunnen we de registratie van nieuwe biologische middelen voor gebruik in deze sector versnellen’, en ‘Hoe vinden we commerciële kansen voor boeren die duurzame teeltmethodes gebruiken’.

Bij de opening van het congres vertelde Dick Veerman, hoofdredacteur van Foodlog, dat het tijd is voor een nieuw plan voor de Nederlandse land- en tuinbouw: ‘We moeten onze leidende rol opnieuw uitvinden door het veelbelovende gebied van biologische oplossingen verder te ontwikkelen. Iedereen vindt dat alles prima gaat, maar op dit cruciale terrein zijn we onze voorsprong aan het verliezen. Snellere verandering voor een duurzame teelt is hard nodig.’ In zijn openingstoespraak voegde Peter Maes, marketingdirecteur bij Koppert, hieraan toe: ‘We hebben dringend behoefte aan meer dialoog op alle niveaus, burgers die beter snappen waar het om gaat bij voedselveiligheid, en een verantwoorde voedselketen met zo min mogelijk impact op milieu en maatschappij.’

Samenwerking onmisbaar
Volgens sierteler Henric van der Krogt moeten de neuzen in de land- en tuinbouw en de retail dezelfde kant op: ‘Duurzame producten hebben toegevoegde waarde, maar telers krijgen niets extra voor hun inspanningen. Retailers vragen ons zelden welke chemische middelen we gebruiken. De prijs blijft de belangrijkste onderhandelingsfactor.’ Hij voegde hieraan toe dat er in het debat over duurzame teelt vaak geen aandacht is voor de zorgen van de consument: ‘We moeten niet afwachten tot de ngo's zich erover uitspreken of consumenten gaan protesteren. Vertel consumenten ons verhaal zodat zij er ook bij worden betrokken.

’Een groot deel van het debat ging over de noodzaak van een integrale aanpak door telers, retailers, ngo's, consumenten en overheden. ‘We praten niet genoeg met elkaar,’ merkte én van de aanwezige telers op.

Registratiebelemmeringen
Bij enkele van de meest verhitte discussies ging het over de ‘slepende’, ‘trage’ en ‘te ingewikkelde’ registratieprocedures voor biologische land- en tuinbouwoplossingen. Afgevaardigden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kregen een spervuur van vragen te verwerken. Congresdeelnemers wezen hen erop dat Nederland een van de langste productbeoordelings- en registratieprocedures ter wereld kent. ‘Het is frustrerend als ik een teler moet vertellen dat we een biologische oplossing voor zijn probleem hebben, maar dat het waarschijnlijk nog tot 2023 duurt voordat die geregistreerd is! Ik hoop echt dat we effectievere communicatiekanalen met het ministerie hebben geopend,’ aldus Evert Hamblok, manager Regulatory Affairs bij Koppert. ‘Een ander probleem is dat consumenten weliswaar om ecologische oplossingen vragen voor hun voedselveiligheid, maar dat velen sceptisch staan tegenover biologische oplossingen met bacteriën en virussen. In de communicatie hierover valt er nog veel werk te verrichten.’

Ecologie en de geopolitieke drang van de EU
Andere deelnemers wezen erop dat de autoriteiten voor biologische oplossingen dezelfde beoordelingscriteria blijven hanteren als voor chemische middelen en dat er een gebrek aan deskundigheid is om de biologische bestanddelen van nieuwe producten te beoordelen. ‘Biologische oplossingen met een laag risico moeten prioriteit krijgen, zodat de registratieprocedure ervan sneller verloopt’, aldus professor Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Op het congres spraken meer dan twaalf experts over de toekomst van de duurzame land- en tuinbouw. Met behulp van prof. Haring en de steun van vele anderen gaat Foodlog een opensourcenetwerk opzetten. Foodlog hoopt nu van de conferentie een jaarlijks terugkerend evenement te maken en een permanent kanaal voor versnelling van de veranderingen in deze sector.