Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 17, 2019

Project ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ officieel van start!

Consortium_WvGF_vanstart.jpg

Iedereen weet dat het eten van groenten en fruit goed voor je is. Maar wat is het effect van groenten en fruit dan precies op onze gezondheid? En hoe kunnen we de gezondheidswaarde van versproducten in kaart brengen? Met deze vragen gaat het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’, dat deze week van start is gegaan, aan de slag. In dit project werken ondernemers samen met kennisinstellingen aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten. Ook Koppert Biological Systems werkt mee aan dit project.

De komende vier jaar gaan tenminste 12 bedrijven en 4 kennisinstellingen aan de slag met de inhoudsstoffen van tomaten, wortels, brocco-cress en nog een vierde te kiezen product. In het vierjarige programma worden twee innovatieve meetmethoden ontwikkeld en gecombineerd. Deze methodes zullen in de toekomst bijdragen aan zowel efficiëntere en goedkopere controles van wat er eigenlijk in deze gewassen zit, terwijl ook het gezondheidseffect beter in kaart kan worden gebracht.

Meer informatie over het project en de partners is te vinden op de projectwebsite: www.dewaardenvangroentenenfruit.nl.