Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 11, 2017

Met verbeterde Airobug jaagt Koppert rendement van 'biologie' op

Tom Vroegop met de verbeterde Airobug. Links en rechts de opbouwkasten met het grid. Dankzij de gebundelde luchtstromen is de verdeling van bestrijders over de hele werkbreedte zeer homogeen.

Met behulp van nieuwe technologie heeft Koppert Biological Systems de succesvolle Airobug verblazer verbeterd. De verblazer realiseert nu een nog homogenere verdeling van bestrijders over de hele werkbreedte van tien meter. Dat komt de effectiviteit van de bestrijders sterk ten goede.

Om dat te bereiken heeft de technische afdeling binnen Koppert een grid (een soort rooster) ontwikkeld dat aan weerszijden van de verblazer is gemonteerd. Het grid stuurt de luchtstromen zodanig dat links, rechts en onder de verblazer een zeer homogene verdeling van bestrijders wordt gerealiseerd. Op het grid is een patent aangevraagd. Dit geeft aan dat Koppert veel vertrouwen heeft in de ontwikkelde techniek en in de grotere effectiviteit van de Airobug, vanouds het vlaggenschip onder de verblazers.

Zeer homogene verdeling, meer effect

De verbeterde Airobug is een verdere versterking van de biologische gewasbescherming in de sierteelt, aldus consultant Erik van Santen.

De zeer homogene verdeling van de verbeterde Airobug is belangrijk voor een succesvolle bestrijding van plaaginsecten. De bestrijders worden als een deken over het gewas gelegd, waardoor plaaginsecten overal in het gewas worden aangepakt en de kans op een verborgen haard stukken kleiner wordt. "Het geeft de teler meer rendement van de bestrijders en zijn systeem van biologische gewasbescherming wordt nu nog robuuster", zegt teamleider sierteelt Erik van Santen van Koppert. Met de verbeterde Airobug kunnen de siertelers hun systeem nu opnieuw nog eens veel sterker maken, stelt hij. "Zeker in moeilijke gewassen als chrysant en roos is dat meer dan welkom. Wij denken met de verbeterde Airobug de sierteeltsector een grote stap verder te helpen."

Extreem lage mortaliteit

Projectmanager Tom Vroegop wijst erop dat de mortaliteit (het percentage bestrijders dat het verblazen niet overleeft) bij de superverblazer Airobug onveranderd extreem laag is, doordat de bestrijders ook in de nieuwe constructie rechtstreeks uit de kokers in de luchtstroom vallen. "Met mechanische onderdelen komen zij niet in aanraking. Bij andere fabrikaten kan de mortaliteit hoog oplopen, waardoor de teler veel biologische bestrijders verliest en dus duurder uit is."

Bestaande Airobugs ombouwen

De volledig geautomatiseerde Airobug werd in het verleden ontwikkeld voor met name de moeilijk toegankelijke gewassen in de sierteelt. Het handmatig uitzetten van bestrijders bracht in deze sector te hoge kosten met zich mee, terwijl telers toch zochten naar manieren om minder afhankelijk van chemische middelen te zijn. Koppert levert de Airobug vanaf maart in de nieuwe uitvoering. De onderneming ziet veel potentieel voor de verbeterde versie en is bezig de verblazers die in Nederland en België in gebruik zijn kosteloos aan te passen. "We willen niet dat de huidige gebruikers op een achterstand komen te staan", aldus Tom Vroegop. "Gebruikers die hierover nog geen bericht hebben gekregen, krijgen dat binnenkort vanzelf. Zij hoeven zelf geen contact op te nemen."