Categorie: Artikel
Publicatiedatum: februari 20, 2017

Met verbeterde Airobug jaagt Koppert rendement van 'biologie' op

Met behulp van nieuwe technologie heeft Koppert Biological Systems de succesvolle Airobug verblazer verbeterd. De verblazer realiseert nu een nog homogenere verdeling van bestrijders over de hele werkbreedte van tien meter. Dat komt de effectiviteit van de bestrijders sterk ten goede.

Koppert heeft bij deze verbetering slim gebruik gemaakt van een rooster. Dit stuurt de luchtstromen zodanig dat links, rechts en onder de verblazer een zeer homogene verdeling van bestrijders wordt gerealiseerd. Op deze aanpassing is inmiddels door Koppert patent aangevraagd.

Zeer homogene verdeling, meer effect
De volledig geautomatiseerde Airobug werd in het verleden ontwikkeld voor met name de moeilijk toegankelijke gewassen in de sierteeltsector. Het handmatig uitzetten van bestrijders bracht in deze gewassen te hoge kosten met zich mee, terwijl telers toch zochten naar manieren om minder afhankelijk van chemische middelen te zijn.

De zeer homogene verdeling van de verbeterde Airobug is belangrijk voor een succesvolle bestrijding van plaaginsecten. De bestrijders worden als een deken over het gewas gelegd, waardoor plaaginsecten overal in het gewas worden aangepakt en de kans op een verborgen haard stukken kleiner wordt. "Het geeft de teler meer rendement van de bestrijders en zijn systeem van biologische gewasbescherming is nu nog robuuster", zegt teamleider sierteelt Erik van Santen van Koppert.

Extreem lage mortaliteit
Van Santen wijst erop dat de mortaliteit (het percentage bestrijders dat het verblazen niet overleeft) bij de verbeterde Airobug onveranderd extreem laag is, doordat de bestrijders ook in de nieuwe constructie rechtstreeks uit de kokers in de luchtstroom vallen. Met mechanische onderdelen komen zij niet in aanraking. Bij andere fabrikaten kan de mortaliteit hoog oplopen, waardoor de teler waardevolle biologische bestrijders verliest.

Bestaande Airobugs ombouwen
Koppert levert de Airobug vanaf nu in de nieuwe uitvoering. De onderneming ziet veel potentieel voor de verbeterde versie. Daarom gaat Koppert de verblazers die in de praktijk in gebruik zijn, nog voor de zomer kosteloos aanpassen. "We willen niet dat de huidige gebruikers op een achterstand komen te staan", aldus Van Santen. Telers met een Airobug krijgen vanzelf een bericht daarover.