Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 11, 2017

Column: minder met de chemie, veel meer met de natuur

Sinds 1 november is Arne van Aalst weer terug in dienst bij Koppert

Hij werkte daarvoor dertien jaar bij telersvereniging Prominent en was daar bij zijn vertrek algemeen directeur. Hoe kijkt hij nu naar ons bedrijf en onze uitdagingen?

"In een aantal opzichten is Koppert niet veranderd in de jaren dat ik elders werkte. Want wat is gebleven zoals het was in 2003, toen ik Koppert verliet? Allereerst de innovativiteit van het bedrijf, zichtbaar in de vele R&Dinspanningen. Daarnaast is er als vanouds de drang tot samenwerken. Intern is deze te zien tussen de medewerkers, extern tussen ons bedrijf en universiteiten, onderzoeksinstituten, overheden en andere partijen. Last but not least: het delen van kennis. Koppert was daar vroeger al goed in, nog steeds is het een zeer sterk punt.

Maar Koppert is nu ook totaal anders dan in 2003. Zo is het productportfolio veel dieper: het pakket bestrijders is vele malen groter. Het portfolio is ook breder - met microbials, met de NatuGro-lijn en met nog veel andere producten. En Koppert is veel groter dan in 2003: ruim 1.200 medewerkers, eigen vestigingen in bijna dertig landen, meer distributeurs en een veel grotere geografische markt. Slechts op de Noordpool en op Antarctica is maar heel weinig behoefte aan onze producten. Elders wordt er bijna om geschreeuwd. Vandaag de dag komt die roep niet uitsluitend uit de bedekte tuinbouw en de fruitteelt, maar vragen bijna alle plantaardige sectoren om de producten van Koppert.

Ons bedrijf kan dus overal bijdragen aan voedselveiligheid en het verduurzamen van teelten. Ook in de grote, akkerbouwmatige buitenteelten, want ook daar moet het minder met de chemie en meer met de natuur. Waarbij de bedekte tuinbouw een sleutelmarkt blijft. Daar gaat de vernieuwing het snelst en komen nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen dag in dag uit beschikbaar. Hebben wij op alles meteen een antwoord? Nee, die belofte kunnen wij niet doen, het zou van arrogantie getuigen. Vast staat wel dat wij er alles om doen om vraagstukken zo veel mogelijk en zo goed mogelijk op te lossen. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij u - de telers - bij nodig. Ik hoop dat u mee wilt doen."

Arne van Aalst
directeur sales Noordwest-Europa