Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juli 01, 2024

Peter Maes nieuwe voorzitter Tuinbouw Ondernemersprijs

Peter Maes is per vandaag, 1 juli 2024, de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs. Hij volgt daarmee Michiel F. van Ginkel op die na zes jaar afscheid neemt.

Peter Maes: “Voor onze sector is het van levensbelang om verbinding te blijven zoeken met elkaar, met ketenpartners en met de maatschappij. Luisteren naar elkaar is hiervoor essentieel. Zo kunnen we ons verhaal nog beter vertellen en zichtbaar maken. De tuinbouw heeft sterke troeven op het gebied van duurzaamheid en innovatie en is daarmee een voorbeeld voor telers en boeren wereldwijd. De tuinbouw is één van de topsectoren en verdient deze status ook, omdat ze een belangrijke economische pijler voor Nederland vormt. Met de Tuinbouw Ondernemersprijs laten we zien welke ‘waarde’ er uit de tuinbouw voortkomt en hoe deze relevant en toekomstbestendig kan worden gemaakt vanuit deze sterke economische basis. Het is een voorrecht hieraan bij te mogen dragen.

Mijn voorganger Michiel heeft al mooie veranderingen bij de Tuinbouw Ondernemersprijs doorgevoerd, zoals de invoering van een themaprijs en de samenwerking met Greenports, om zo de diverse actuele en innovatieve thema’s in onze sector te belichten. Tijdens zijn staat van dienst zijn er de afgelopen zes jaar prachtige parels uit de sector gepresenteerd. Ik zal dat met veel plezier voortzetten.”

Foto: Sarah Vlekke