Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 05, 2024

Koppert onthult haar Future Forward duurzaamheidsstrategie

Koppert onthult haar Future Forward duurzaamheidsstrategie

Op weg naar een groenere toekomst, onthult Koppert, wereldwijd marktleider in duurzame teeltoplossingen, haar uitgebreide duurzaamheidsstrategie 'Future Forward - A path for a sustainable tomorrow'. Dit initiatief markeert een belangrijk moment in het 57-jarige bestaan van het bedrijf, waarmee wordt ingezet op nog beter rentmeesterschap voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid.

Onder leiding van Chief Strategy Officer Peter Maes, omarmt Koppert een bedrijfsbrede transformatie gericht op het integreren van duurzaamheid in elk facet van de bedrijfsvoering. ”Duurzaamheid is een strategische noodzaak die waarde toevoegt aan ons bedrijf, onze resultaten verbetert en onze levensvatbaarheid op lange termijn vergroot”, zegt Maes. ”Met 'Future Forward' zetten we ons in om onze negatieve impact te verminderen en tegelijkertijd onze positieve bijdrage aan de planeet te vergroten.”

De grondslag van Kopperts duurzaamheidsstrategie is een wereldwijde aanpak waarbij medewerkers op elk niveau van de organisatie en in alle dochterondernemingen betrokken zijn. De duurzaamheidsagenda van Koppert bouwt voort op haar primaire missie en visie, die gebaseerd zijn op milieubehoud en gezondheid. In de loop der jaren heeft het bedrijf een voortrekkersrol vervuld bij het terugdringen van het gebruik van pesticiden, het behoud van ecosystemen en de introductie van innovatieve duurzame verpakkingsmaterialen. Met 'Future Forward' breidt Koppert haar focus uit met het doorvoeren van energie-efficiëntie, emissiereductie en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij al haar dochterondernemingen.

”Door ons te houden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en de Green Deal van de EU, maken we ons sterk voor internationale duurzaamheid”, legt Maes uit. ”Onze strategie weerspiegelt de motivatie van ons bestuur en onze medewerkers, de verwachtingen van belanghebbenden en onze vastbesloten commitment voor naleving.”

De belangrijkste elementen van Koppert's duurzaamheidsstrategie zijn onder andere:

Duurzaamheid van het milieu: onze positieve impact vergroten, onze negatieve impact verkleinen

  • Klimaatactie
  • Behoud van biodiversiteit
  • Terugdringen van vervuiling

Sociale verantwoordelijkheid: talent ontwikkelen, handelen als een verantwoordelijke werkgever en gemeenschappen wereldwijd ondersteunen

  • Onze mensen
  • Onze gemeenschappen
  • Bestuur: transparant, verantwoordelijk en aansprakelijk

”Als verantwoordelijke rentmeesters van de planeet erkennen we dat er dringend actie moet worden ondernomen”, besluit Maes. ”Koppert is klaar om het goede voorbeeld te geven door te laten zien dat duurzaamheid zowel een strategisch voordeel als een morele verplichting kan zijn.”

Meer informatie over de duurzaamheidsambities van Koppert is te vinden op www.koppert.nl/duurzaamheid.