Veni Calcium

Gefilterd waterextract van calciumcarbonaat met 12 -14 % oplosbaar calciumoxide (CaO)
Veni Calcium

Gebruik Veni Calcium voor
Calciumdeficiëntie.

Verpakking
Jerrycan van 5 liter + 20 liter.

Algemene informatie
Met plantsapmetingen is aangetoond dat een regelmatige toepassing van Veni Calcium het calciumgehalte in essentiële delen van de plant verhoogt. Dit betreft vooral de jongere bladeren.

Wanneer te gebruiken
Gebruik Veni Calcium vooral tijdens periodes wanneer het gewas snel groeit.

Hoe werkt Veni Calcium
Veni Calcium verhoogt het calciumgehalte in essentiële delen van de plant. Na toepassing worden de celwanden sterker en dikker, waardoor ziekteverwekkers de plant moeilijker kunnen binnendringen. Het gewas heeft meer weerstand tegen a-biotische stress (hierdoor minder bladrandjes, neusrot etc.)

Veni Calcium is prima opneembaar. Dit heeft alles te maken met de speciale samenstelling. In de meeste calciummeststoffen is het positief geladen calcium-ion gebonden aan grote, negatief geladen ‘tegen-ionen’ uit sulfaat, nitraat en chloride. Dit gaat ten koste van zowel de opneembaarheid als de effectiviteit. In Veni Calcium heeft Koppert de tegen-ionen klein gehouden, waardoor calcium beter en zelfs via het blad wordt opgenomen.

Toepassing
Veni Calcium kan worden toegepast als bladbespuiting, aangietbehandeling of LVM. 

Dosering
Bladbespuiting: 0,3 - 0,5% oplossing op basis van een spuitvolume van 500 - 1500 liter per ha. De spuittank moet met de helft van de vereiste hoeveelheid water worden gevuld. Vervolgens moet de afgemeten hoeveelheid Veni Calcium onder voortdurend roeren aan de spuittank worden toegevoegd. Voeg de resterende spuitoplossing toe.

Aangieten/druppelen: 3 - 5 liter per ha die via de irrigatie rechtstreeks rond de wortels wordt aangebracht.Optimale product omstandigheden
Zorg dat de pH-waarde van de spuit-/irrigatieoplossing tussen 5 en 6,5 ligt, om neerslaan te voorkomen. Gebruik Veni Calcium niet in combinatie met bladmeststoffen, met name fosfaten en sulfaten.

Verwerking
Koppert B.V. is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het product dan wel niet-naleving van de gebruiksvoorschriften.

Opslag
Bewaar het product in de originele verpakking tussen 8 - 30°C. Bescherm tegen vorst en direct zonlicht.

Product leaflet (klik op de afbeelding om te downloaden)

Producten bodemweerbaarheid

Trichoderma harzianum T-22
Trichoderma harzianum T-22
100% natuurlijk hydrofiel zwavel
Vloeibare NK EC-meststof met de unieke kracht van een natuurlijke elicitor
(voorheen ProFortum)
(voorheen ProFunda)
(voorheen ProParva)
(voorheen ProTerrum)