Fortafol

Algemeen
Fortafol, een wateroplosbare emulsie van humine- en fulvinezuren, is een biostimulant die op een geheel natuurlijke manier het gewas stimuleert en versterkt.
Fortafol is verkrijgbaar als aangietformulering, Fortafol-D (drench), en als spuitformulering, Fortafol-S (spray).

Verpakkingseenheid
1 liter fles
5 liter jerrycan

Bereiden van de spuitoplossing

  • Schud de fles of jerrycan met Fortafol voor gebruik.
  • Voeg de juiste hoeveelheid Fortafol toe aan de benodigde hoeveelheid spuitoplossing.
  • Meng de oplossing grondig.
  • Direct toepassen na klaarmaken.

Dosering Fortafol-DSubstraat (steenwol/perliet): jonge planten: 0,5-1 l/ha; groeiend gewas: 1-2 l/ha
Organisch substraat: jonge planten: 0,5-1 l/ha; groeiend gewas: 1-3 l/ha
Behandeling herhalen na 7-14 dagen.

Let op bij toepassing Fortafol-D via druppelsystemen:

  • Zorg ervoor dat Fortafol-D ’s nachts niet meer in de druppelleidingen zit maar in het substraat.
  • Gebruik regelmatig ontsmettingsmiddelen om het druppelsysteem schoon te houden, maar pas Fortafol-D niet tegelijk met de ontsmettingsmiddelen toe.

Dosering Fortafol-S

0.1%

Opmerking
Het pH van de spuitoplossing moet tussen 5-7 liggen.
Jonge planten kunnen gevoelig zijn. Test altijd eerst de gevoeligheid van planten op kleine schaal wanneer Fortafol voor het eerst gebruikt wordt, voordat een volledige behandeling wordt uitgevoerd.
Niet mengen met calcium bevattende producten of met pesticiden. Door de verhoogde opname kan dit schade aan de planten veroorzaken.

Opslag
In gesloten verpakking bij 5-15 ºC op een donkere plaats.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.
Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.

Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

Producten bodemweerbaarheid

Trichoderma harzianum T-22
Trichoderma harzianum T-22
100% natuurlijk hydrofiel zwavel
Veni Calcium
Gefilterd waterextract van calciumcarbonaat met 12 -14 % oplosbaar calciumoxide (CaO)
Vloeibare NK EC-meststof met de unieke kracht van een natuurlijke elicitor
(voorheen ProFortum)
(voorheen ProFunda)
(voorheen ProParva)
(voorheen ProTerrum)