Advies

Advies
Samen met Koppert en haar distributeurs kunt u het bodemleven leren kennen en beheersen, als belangrijke, nieuwe methode om uw gewas gezond en vitaal te houden. We delen onze kennis en adviseren in de te volgen strategie aan de hand van analyses en praktijkervaringen. Op deze manierwerken we samen met u aan een steeds duurzamere, veiligere en gezonder manier van telen.