Veni Ferro

Veni Ferro Vloeibare NK-EC-formulering op basis van een zeer goed opneembaar enkelvoudig ijzersporenelement

Gebruik Veni Ferro voor:

Vooral aan te raden wanneer correctie van een ijzertekort tijdens de teelt noodzakelijk is voor de gewaskwaliteit.

Verpakking:

Plastic fles van 1 liter.

Algemene informatie

Wanneer Veni Ferro gebruiken?

Veel bedekte teelten (tomaat, paprika, komkommer e.d.), en veldgewassen (citrusvruchten, wijn- en tafeldruiven, appels, peren en nog veel meer) hebben een regelmatige nutriëntenbehandeling met ijzer nodig. Veni Ferro is ontwikkeld voor al deze gewassen.

Hoe werkt Veni Ferro?

  • Met Veni Ferro komt er minder ijzer in het milieu terecht doordat het zeer goed wordt opgenomen door de plant. Dit in tegenstelling tot veel gewone, producten op de markt met ijzer in chelaatvorm, waarbij de ijzeropname door het gewas onvoldoende is en vaak hoge doseringen nodig zijn. 
  • Dankzij de specifieke productiemethode van Veni Ferro is het product stabiel genoeg om de beste werking op en in de plant te geven. 
  • Veni Ferro voorkomt ijzertekort dat leidt tot bladchlorose, groeiachterstand, afsterven van het gewas en onvoldoende ontwikkelde vruchten.  
  • Veni Ferro wordt gebruikt voor beschermde en open teelten, grasvelden en gazons. 
  • Veni Ferro levert een beter resultaat bij een lagere dosering, wat resulteert in een kostenbesparing per teelt in vergelijking met hoogwaardige ijzerproducten. 
  • De werking van Veni Ferro is niet afhankelijk van de bodem-pH, in tegenstelling tot bestaande ijzerproducten op de markt, die slechts binnen een beperkt pH-bereik werkzaam zijn. 
  • Veni Ferro is milieuvriendelijk, niet schadelijk en veroorzaakt geen fytotoxiciteit. 

Hoe gebruikt u Veni Ferro

Toepassing

  • Bladbespuiting met alle standaard spuitapparatuur 
  • Toepassing via een druppelirrigatiesysteem

Dosering

Selecteer een gewas om de dosering te zien.

Bedekte teelten

Dosering ml 20 ml/dag/ha of 140 ml/week/ha
Toepassing Dagelijkse toepassing door irrigatie (aangieten)
Teelten tomaat, courgette, komkommer, aubergine, paprika, sperziebonen, alle soorten bessen, bloemen

Fruitbomen

Dosering ml 100 ml/100 l water
Toepassing 2 bladtoepassingen (begin van de bloei, tijdens de bloei)
Teelten Pitvruchten, steenvruchten, citrusvruchten, mango

Granen

Dosering ml 100 ml/100 l water
Toepassing 1 bladtoepassing wanneer de plant 5 cm hoog is

Zachtfruit (bedekt):

Dosering ml 20 ml/dag/ha of 140 ml/week/ha
Toepassing Dagelijkse toepassing door irrigatie (aangieten)

Zachtfruit (open teelt)

Dosering ml 300 ml/ha
Toepassing Bladtoepassing om de 2 weken + 1 extra toepassing in de winter na de oogst (600 ml/ha)

Grasveld/gazon

Dosering 1 l/ha
Toepassing Bladtoepassingen om de 3 weken + 1 extra toepassing voor een belangrijk evenement (bijv. golftoernooi)

Opslag

Koppert Biological Systems is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Opslaginstructies:

Bewaar het product in de originele verpakking, buiten bereik van kinderen en uit de buurt van etenswaren, op een koele, droge en goed geventileerde plaats tussen 1 en 5°C. Niet invriezen. Houd het product uit de buurt van warmte, vonken, vlammen en hete oppervlakken. Bij opslag boven 5°C kan er waterstof ontstaan in de fles, dat vervolgens ontsnapt via de veiligheidssluiting. Bij overdruk (de waterstof ontsnapt niet en de fles gaat bol staan) de fles voorzichtig openen en uit de buurt houden van vonken en andere ontstekingsbronnen.  

Veiligheid

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of etiket ter beschikking houden. 
P102 Buiten bereik van kinderen houden. 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P302+P352 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. 
P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 

Neem contact met ons op

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Wilt u meer weten over ons bedrijf en onze producten? Neem contact op met een van onze experts.
Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik in de tuinbouw.

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en teeltgerichte adviezen rechtstreeks in uw mailbox

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.
Naar boven